+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Co daje Eucharystia? 10 skutków w życiu tego, kto Ją przyjmuje

Zobacz, czego możesz doświadczyć już dzisiaj. Eucharystii nie da się w życiu niczym zastąpić.

1. Jedność z Chrystusem

Eucharystia to zamieszkanie w Nim i Jego zamieszkanie w nas.

2. Zmazanie grzechu powszedniego dzięki Komunii

Eucharystia to zjednoczenie z samą Miłością. Ta Miłość wypala wszelkie pozostałości grzechu powszedniego, oczyszcza i uzdalnia do czynienia dobra.

3. Ochrona przed grzechem śmiertelnym

Eucharystia jest jak warstwa ochronna, która sprawia, że trudniej pokusom skłonić człowieka do grzechu.

4. Osobista więź z Jezusem

Eucharystia to moment niesamowitej i niepowtarzalnej więzi z samym Bogiem. Eucharystia tę więź rodzi, podtrzymuje, ocala, odnawia.

5. Eucharystia daje życie

Eucharystia „podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie” (KKK 1392).

6. Jedność z Ciałem Chrystusa

Bliskość z Chrystusem, którą zawdzięczamy Komunii św., daje nam także bliższą łączność z innymi, którzy przyjmują Komunię św. Można powiedzieć, że Eucharystia to spoiwo łączące nas z Jezusem oraz naszymi braćmi i siostrami w Kościele.

7. Uwrażliwienie na biednych

Eucharystia przemienia Chrystusa, który jest Chlebem dla wszystkich, wszystkich jednoczy i wszystkich karmi. Ktoś, kto karmi się Eucharystią, jest przemieniany na wzór Chrystusa.

8. Pocieszenie duchowe

Eucharystia jest tutaj, na ziemi, doświadczaniem tej radości, która jest w niebie. Dlatego jest pocieszeniem i nadzieją.

9. Duchowy pokój

Eucharystia pozwala także doświadczyć niebiańskiego spełnienia, czyli pokoju. Świadczą o tym ludzie, który w najtrudniejszych warunkach, w czasie wojen, doświadczali nieskończonego pokoju wbrew temu, co ich otaczało.

10. Eucharystia to centrum naszego życia

Eucharystia jest najcenniejsza perłą Kościoła, ponieważ jest nią sam Jezus. Sam Bóg przebywa w ten sposób z nami.

Przedruk: https://misyjne.pl/co-daje-eucharystia-10-skutkow-w-zyciu-tego-kto-ja-przyjmuje/
Dodano: 18-06-2021

Przeczytaj inne

26 sierpnia - Uroczystość NMP Częstochowskiej

26 sierpnia - Uroczystość NMP Częstochowskiej

Dodano: 21.08.2021
Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.
Co daje Eucharystia? 10 skutków w życiu tego, kto Ją przyjmuje

Co daje Eucharystia? 10 skutków w życiu tego, kto Ją przyjmuje

Dodano: 18.06.2021
Zobacz, czego możesz doświadczyć już dzisiaj. Eucharystii nie da się w życiu niczym zastąpić. Jedność z Chrystusem Eucharystia to zamieszkanie w Nim i Jego zamieszkanie w nas.
Trójca Święta

Trójca Święta

Dodano: 25.05.2021
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu.
Środa Popielcowa i Wielki Post

Środa Popielcowa i Wielki Post

Dodano: 10.02.2018
W tym roku w 14 lutego wypada Środa Popielcowa jest to dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ta uroczystość ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.