+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Co daje Eucharystia? 10 skutków w życiu tego, kto Ją przyjmuje

Zobacz, czego możesz doświadczyć już dzisiaj. Eucharystii nie da się w życiu niczym zastąpić.

1. Jedność z Chrystusem

Eucharystia to zamieszkanie w Nim i Jego zamieszkanie w nas.

2. Zmazanie grzechu powszedniego dzięki Komunii

Eucharystia to zjednoczenie z samą Miłością. Ta Miłość wypala wszelkie pozostałości grzechu powszedniego, oczyszcza i uzdalnia do czynienia dobra.

3. Ochrona przed grzechem śmiertelnym

Eucharystia jest jak warstwa ochronna, która sprawia, że trudniej pokusom skłonić człowieka do grzechu.

4. Osobista więź z Jezusem

Eucharystia to moment niesamowitej i niepowtarzalnej więzi z samym Bogiem. Eucharystia tę więź rodzi, podtrzymuje, ocala, odnawia.

5. Eucharystia daje życie

Eucharystia „podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie” (KKK 1392).

6. Jedność z Ciałem Chrystusa

Bliskość z Chrystusem, którą zawdzięczamy Komunii św., daje nam także bliższą łączność z innymi, którzy przyjmują Komunię św. Można powiedzieć, że Eucharystia to spoiwo łączące nas z Jezusem oraz naszymi braćmi i siostrami w Kościele.

7. Uwrażliwienie na biednych

Eucharystia przemienia Chrystusa, który jest Chlebem dla wszystkich, wszystkich jednoczy i wszystkich karmi. Ktoś, kto karmi się Eucharystią, jest przemieniany na wzór Chrystusa.

8. Pocieszenie duchowe

Eucharystia jest tutaj, na ziemi, doświadczaniem tej radości, która jest w niebie. Dlatego jest pocieszeniem i nadzieją.

9. Duchowy pokój

Eucharystia pozwala także doświadczyć niebiańskiego spełnienia, czyli pokoju. Świadczą o tym ludzie, który w najtrudniejszych warunkach, w czasie wojen, doświadczali nieskończonego pokoju wbrew temu, co ich otaczało.

10. Eucharystia to centrum naszego życia

Eucharystia jest najcenniejsza perłą Kościoła, ponieważ jest nią sam Jezus. Sam Bóg przebywa w ten sposób z nami.

Przedruk: https://misyjne.pl/co-daje-eucharystia-10-skutkow-w-zyciu-tego-kto-ja-przyjmuje/
Dodano: 18-06-2021

Przeczytaj inne

Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Dodano: 27.05.2022
Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół Katolicki świętuje Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia. Św. Łukasz pozostawił w Dziejach Apostolskich następującą relację o tym wydarzeniu: "Po tych słowach [Pan Jezus] uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.
MISJE - Idźcie i głoście

MISJE - Idźcie i głoście

Dodano: 10.08.2019
W głoszeniu Ewangelii wielkie znaczenie ma to, aby nam naprawdę zależało, by jej piękno zostało lepiej dostrzeżone i odebrane przez wszystkich. W każdym razie nigdy nie uczynimy nauczania Kościoła czymś łatwo zrozumiałym i szczęśliwie cenionym przez wszystkich.
Święty Józef - Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

Święty Józef - Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

Dodano: 16.03.2019
W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy.
Zawody ministranckie BOSKO CUP

Zawody ministranckie BOSKO CUP

Dodano: 10.12.2017
Wraz z drużyną ministrantów i lektorów z naszej parafii braliśmy udział w zawodach piłki halowej Bosko Cup. Etap rejonowy odbył sie w Łodygowicach na hali w szkole podstawowej.