+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Co daje Eucharystia? 10 skutków w życiu tego, kto Ją przyjmuje

Zobacz, czego możesz doświadczyć już dzisiaj. Eucharystii nie da się w życiu niczym zastąpić.

1. Jedność z Chrystusem

Eucharystia to zamieszkanie w Nim i Jego zamieszkanie w nas.

2. Zmazanie grzechu powszedniego dzięki Komunii

Eucharystia to zjednoczenie z samą Miłością. Ta Miłość wypala wszelkie pozostałości grzechu powszedniego, oczyszcza i uzdalnia do czynienia dobra.

3. Ochrona przed grzechem śmiertelnym

Eucharystia jest jak warstwa ochronna, która sprawia, że trudniej pokusom skłonić człowieka do grzechu.

4. Osobista więź z Jezusem

Eucharystia to moment niesamowitej i niepowtarzalnej więzi z samym Bogiem. Eucharystia tę więź rodzi, podtrzymuje, ocala, odnawia.

5. Eucharystia daje życie

Eucharystia „podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie” (KKK 1392).

6. Jedność z Ciałem Chrystusa

Bliskość z Chrystusem, którą zawdzięczamy Komunii św., daje nam także bliższą łączność z innymi, którzy przyjmują Komunię św. Można powiedzieć, że Eucharystia to spoiwo łączące nas z Jezusem oraz naszymi braćmi i siostrami w Kościele.

7. Uwrażliwienie na biednych

Eucharystia przemienia Chrystusa, który jest Chlebem dla wszystkich, wszystkich jednoczy i wszystkich karmi. Ktoś, kto karmi się Eucharystią, jest przemieniany na wzór Chrystusa.

8. Pocieszenie duchowe

Eucharystia jest tutaj, na ziemi, doświadczaniem tej radości, która jest w niebie. Dlatego jest pocieszeniem i nadzieją.

9. Duchowy pokój

Eucharystia pozwala także doświadczyć niebiańskiego spełnienia, czyli pokoju. Świadczą o tym ludzie, który w najtrudniejszych warunkach, w czasie wojen, doświadczali nieskończonego pokoju wbrew temu, co ich otaczało.

10. Eucharystia to centrum naszego życia

Eucharystia jest najcenniejsza perłą Kościoła, ponieważ jest nią sam Jezus. Sam Bóg przebywa w ten sposób z nami.

Przedruk: https://misyjne.pl/co-daje-eucharystia-10-skutkow-w-zyciu-tego-kto-ja-przyjmuje/
Dodano: 18-06-2021

Przeczytaj inne

Pielgrzymka wypominkowa - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie - 24.09.2022

Pielgrzymka wypominkowa - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie - 24.09.2022

Dodano: 23.09.2022
W tym roku nasza pielgrzymka wypominkowa udała się do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi Świętokrzyskiej, aby modlić się w czasie Mszy św. oraz Drogi Krzyżowej w intencji zmarłych Parafian, z naszych rodzin, dobrodziejów, kapłanów, sióstr zakonnych i wszystkich polecanych w wypominkach w ciągu roku.
Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego

Dodano: 20.01.2022
Papież Franciszek Listem Apostolskim Aperuit illis w 2019 r. ustanowił III Niedzielę Zwykłą – Niedzielą Słowa Bożego. Bez Boga, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania.
11 luty - Wspomnienie NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego

11 luty - Wspomnienie NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego

Dodano: 02.02.2019
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego - 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.
Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

Dodano: 06.01.2018
W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.