+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Święto Miłosierdzia Bożego

W 2022 roku Niedziela Miłosierdzia Bożego przypada na 24 kwietnia.

Niedziela Miłosierdzia Bożego (zwana także Świętem Miłosierdzia Bożego ) obchodzona jest w drugą niedzielę Wielkanocy, kończącą Oktawę Wielkanocy. Święto jest obchodzone przez katolików, a także niektórych anglokatolików od Kościoła Anglii (nie jest jednak oficjalnym świętem anglikański). Pierwotnie opiera się na katolickim nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, o którym Faustyna Kowalska opowiadała w ramach swojego spotkania z Jezusem, i wiąże się ze specjalnymi obietnicami Jezusa i odpustami. wydany przez Kościół katolicki.

Święto Miłosierdzia Bożego, zgodnie z dziennikiem Kowalskiej, otrzymuje od Jezusa największe obietnice łaski związane z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, w szczególności osoba przystępująca do spowiedzi sakramentalnej (spowiedź może odbyć się kilka dni wcześniej) oraz przyjmuje tego dnia komunię świętą, otrzyma całkowite zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i karę. Oznacza to, że każda osoba natychmiast po śmierci poszłaby do nieba bez cierpienia w czyśćcu . Ponadto Kościół rzymskokatolicki udziela odpustu zupełnego (z zachowaniem zwykłych reguł), odmawiając kilka prostych modlitw.

Jest to najważniejsza ze wszystkich form nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. O chęci ustanowienia tego święta Siostrze Faustynie w Płocku Jezus po raz pierwszy mówił w 1931 roku, przekazując jej wolę dotyczącą obrazu: „Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia”. W następnych latach - według badań ks. I. Różyckiego - Jezus powrócił z tą prośbą jeszcze w 14 objawieniach, precyzyjnie określając dzień tego święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, przyczynę i cel jego ustanowienia, sposób jej przygotowania i celebrowania oraz łask z tym związanych.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy ma głębokie znaczenie teologiczne: wskazuje na ścisły związek między paschalnym misterium Odkupienia a świętem Miłosierdzia, na co Siostra Faustyna również zwróciła uwagę: „Teraz widzę, że dzieło Odkupienia jest związane z dziełem miłosierdzia, o które prosił Pan ”. Ten związek jest dodatkowo podkreślony w nowennie, która poprzedza święto i rozpoczyna się w Wielki Piątek.

Historia i zatwierdzenie Watykanu

Ks. M. Sopoćko czynił wiele starań, aby święto to zostało ustanowione w Kościele. Jednak nie doświadczył jej wprowadzenia. Dziesięć lat po jego śmierci kard. Franciszek Macharski Listem pasterskim na Wielki Post (1985) wprowadził święto w diecezji krakowskiej i za jego przykładem czynili to w kolejnych latach biskupi innych diecezji w Polsce.

Kult Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy w Sanktuarium w Krakowie - Łagiewnikach był obecny już w 1944 r. Uczestnictwo w uroczystościach było tak liczne, że Zgromadzenie uzyskało odpust zupełny, udzielony w 1951 r. Z kart Dzienniczka wiemy, że Siostra Faustyna jako pierwsza celebrowała to święto indywidualnie, za zgodą spowiednika.

30 kwietnia 2000 r. odbyła się kanonizacja Faustyny ​​Kowalskiej, a druga niedziela wielkanocna została oficjalnie uznana za niedzielę Miłosierdzia Bożego w ogólnym kalendarzu rzymskim.
Popularność obchodów nabożeństwa Niedzieli Miłosierdzia Bożego gwałtownie wzrosła po jej ogłoszeniu przez papieża Jana Pawła II i jest obecnie szeroko obchodzone przez katolików. Obraz Bożego Miłosierdzia jest często noszony w procesjach w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i jest umieszczany w takim miejscu w kościele, aby mogli go czcić uczestnicy mszy świętej.
Dodano: 15-04-2022

Przeczytaj inne

Godzina Łaski

Godzina Łaski

Dodano: 03.12.2021
8 grudnia 2021 r. od godziny 12.00 do 13.00 Czym jest Godzina Łaski odprawiana 8 grudnia? Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
Różaniec - metoda kontemplacji

Różaniec - metoda kontemplacji

Dodano: 01.10.2021
Różaniec jest tylko metodą kontemplacji. Jako metodę należy go stosować, mając na względzie cel, a nie może on stać się celem samym w sobie. (RVM, 28) Te słowa Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II przypominają nam o istocie modlitwy różańcowej, czyli o rozważaniu Słowa Bożego. Samo zaś tak rytmiczne, wręcz melodyjne powtarzanie „zdrowasiek” jest jedynie metodą, która prowadzi do celu, czyli do kontemplacji.
23 września - Święty Pio z Pietrelciny, prezbiter

23 września - Święty Pio z Pietrelciny, prezbiter

Dodano: 17.09.2021
Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Boże Ciało 2018

Boże Ciało 2018

Dodano: 09.06.2018
„Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne.“ Taką obietnicę daje nam Jezus na kartach Ewangelii. On zostawił nam swoje Ciało i Krew, jako pokarm dla nas, na drodze do Jego Królestwa. Pokrzepia nasze dusze, abyśmy nie osłabli w drodze i w walce z pokusami złego Ducha. Jako chrześcijanie, wpatrując się w białą hostię, widzimy nie tylko chleb, ale oczami wiary widzimy prawdziwe Ciało Jezusa.