+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Przymierze Dwóch Serc

Od pierwszej chwili wcielenia istnieje ścisła więź i wspólnota między Sercem Maryi i Sercem Jej Syna. Kult Najświętszego Serca Jezusa niemal od samego początku zwrócił uwagę na Serce Maryi, które również z biegiem czasu stało się przedmiotem kultu w Kościele. Ten fakt możemy obserwować zarówno w refleksji teologicznej, jak i w doświadczeniach wielu świętych w Kościele.Znamy zresztą piękną tradycję naszych domów, w których obok obrazu Serca Jezusa zawsze znajdował się obraz Serca Maryi. Znaczenie Serca Maryi w najwyższym stopniu zostało uwypuklone za sprawą objawień fatimskich, które wyznaczyły niemal nowy etap w jego kulcie. Posiada on wiele ważnych i wymownych form wyrazu, pozostających często pod znaczącym wpływem kultu Serca Jezusowego. Ścisłe powiązanie kultu Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi znalazło bogaty wyraz w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Chwila zwiastowania Maryi, w której poczyna się wcielony Syn Boży, zapoczątkowuje więź Maryi z Sercem Jezusa, która obejmie potem całe Ich życie. Papież Jan Paweł II podkreślał: „Pod Sercem Matki począł się Człowiek. Począł się jako Człowiek – Syn Boży. Poprzez chwilę poczęcia, przez tajemnicę Wcielenia, patrzymy na całe życie Jezusa, narodzonego z Maryi”. „Słowo stało się Ciałem – i zamieszkało między nami: bo zamieszkało w łonie Maryi, pod Jej Sercem. Pomiędzy Sercem Matki i Sercem Dziecka od początku nawiązuje się łączność: wspaniała jedność Serc! Serce Maryi jest pierwsze, które przemawia do Serca Jezusa. Pierwsze, które »odmawia« litanię do tego Serca. My wszyscy łączymy się z Nią”. „Modlitwa na Anioł Pański przypomina nam za każdym razem tę zbawczą chwilę, kiedy pod Sercem Dziewicy z Nazaretu zaczęło bić Serce Słowa: Syna Bożego. Za sprawą Ducha Świętego w Jej łonie stał się człowiekiem. W łonie Maryi począł się Człowiek i poczęło się Serce. Od pierwszej chwili wcielenia istnieje więc ścisła więź i wspólnota między Sercem Maryi i Sercem Jej Syna.

Łączymy się z Bogarodzicą, aby uczcić to Serce Człowieka, które jest równocześnie Sercem Boga. Oddajemy cześć Bogu należną Sercu Jezusa Chrystusa, od pierwszej chwili Jego ludzkiego poczęcia w łonie Dziewicy. Oddajemy Mu wraz z Maryją taką samą cześć w chwili narodzenia: gdy przychodzi na świat w skrajnym ubóstwie Betlejem. Oddajemy Mu wraz z Maryją taką samą cześć poprzez wszystkie dni i lata Jego życia ukrytego w Nazarecie – poprzez wszystkie dni i lata, kiedy spełnia swą mesjańską posługę wśród Izraela. A kiedy przychodzi czas męki, wyniszczenia, upokorzenia i hańby krzyża, jeszcze żarliwiej łączymy się z Sercem Matki, aby wołać: »Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze«!”. „Ten »świat« – pomimo grzechu – jest skierowany ku Miłości, która wypełnia ludzkie Serce Syna Maryi. I dlatego, łącząc się z Nią, prosimy: Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, przynieś ludzkim sercom, przybliż naszym czasom to wyzwolenie, które jest w Twej Ewangelii, w Twoim krzyżu i zmartwychwstaniu: które jest w Twoim Sercu!”. Dogłębna więź łącząca Serce Maryi z Sercem Syna uzasadnia wyraźnie słuszność oddawania wspólnej czci tym Sercom. Jest więc uzasadnione, że te dwie formy kultu w Kościele wzajemnie się uzupełniają i inspirują.
https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/122575,przymierze-serc.html
Dodano: 17-06-2022

Przeczytaj inne

Dobra spowiedź

Dobra spowiedź

Dodano: 30.03.2019
Z lekcji religii warto przypomnieć, że do otrzymania rozgrzeszenia konieczne jest spełnienie pięciu wymagań. Katechizm nazywa je warunkami sakramentu pokuty. Po prostu spowiedź należy zaplanować i przygotować się. A to wymaga czasu.
Statystyka za rok 2018

Statystyka za rok 2018

Dodano: 19.01.2019
UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA: Średnio do kościoła w przeciętną niedzielę chodzi około:
2018 r. - ok. 1 800
25-lecie obecności figury Matki Boskiej Fatimskiej w parafii w Radziechowach

25-lecie obecności figury Matki Boskiej Fatimskiej w parafii w Radziechowach

Dodano: 08.04.2018
Dzieje się to zimą na początku 1992 roku na plebanii w Radziechowach u proboszcza śp. Ks. Stanisława Gawlika. Ja i ks. Stanisław dyskutujemy o przemianach w Polsce, o otwarciu granic na zachód, o tym że możemy mieć u siebie paszporty na wszystkie kraje świata (co za dawnego systemu było nie do pomyślenia – paszporty znajdowały się na milicji i wydawano je tylko niektórym obywatelom). Mówimy o życiu po 1989 roku w Polsce, o możliwościach, które otwierają się przed nami.
Jubileusz Stowarzyszenia Górniczego GWAREK

Jubileusz Stowarzyszenia Górniczego GWAREK

Dodano: 10.12.2017
Pierwsza niedziela grudnia jest tradycyjnie już w naszej parafii, dniem szczególnej modlitwy w intencji Górników z okazji ich Patronalnego Święta. Modlimy sie w tym dniu za górników o potrzebne łaski dla nich i siły w pracy, a dla zmarłych o życie wieczne.