+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Tajemnice jasnogórskiego obrazu Czarnej Madonny

Wizerunek jasnogórskiej Madonny to bizantyńska ikona. Jej pojawienie się w Polsce wiąże się z opolskim księciem Władysławem.

Hodegetria ze świętej deski


Jasnogórska ikona jest ikoną maryjną typu Hodegetria. Greckie hodos oznacza drogę. Na ikonie Maryja wskazuje na Dziecię jako Drogę, a Ono udzielając Jej błogosławieństwa, błogosławi w Niej całe stworzenie.

Pierwszą ikonę Hodegetrii namalować miał ewangelista Łukasz na desce pochodzącej ze stołu należącego do Świętej Rodziny. Przebywszy następnie drogę z Jerozolimy do Konstantynopola, ikona stała się palladium Cesarstwa Bizantyńskiego, sprawując pieczę nad podróżującymi, pielgrzymami i opiekunami niewidomych. To w Konstantynopolu, prawdopodobnie od kościoła ton Hodegon, nazwano ją w XI wieku Hodegetrią.

Ciemne oblicze z liliami


Pokryte ochrą oblicza świętych ciemnieją jeszcze bardziej pod wpływem świec palących się w pobliżu ikon. Ochra jako kolor ziemi symbolizuje ziemską genezę ikonowego prototypu, wysokie i wypukłe czoło ducha i mądrość, wydłużony i cienki nos szlachetność, wąskie usta kontemplację i ascezę, a uszy zasłuchanie w wewnętrzny głos. Nie bez znaczenia jest także czerwona i niebieska barwa szat Maryi i Jej Syna. Czerwień oznacza naturę ludzką, a purpura (jej domieszka) godność monarszą, podczas gdy kolor niebieski boską naturę Zbawiciela oraz Boże i zarazem dziewicze macierzyństwo Jego Matki. Okrywający głowę i ramiona Maryi maforion zdobią trzy gwiazdki wskazujące na Jej dziewictwo przed, w trakcie i po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Ponadto szatę Matki Bożej dekorują złote, andegaweńskie lilie. O wizerunku tym Jan Długosz pisze, że został on „wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania (…) [ukazując Maryję] o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”. Ikonę zakrywa srebrna, osiemnastowieczna zasuwa nawiązująca dekoracją do Niepokalanego Poczęcia, z bordiurą ufundowaną w 1763 roku przez rodzinę Działyńskich.

W drodze na Jasną Górę


W IX lub X wieku ikonę miano przewieźć z Konstantynopola na Ruś, do bełskiego zamku. W XIV wieku sprawujący w imieniu króla Ludwika Węgierskiego rządy nad Rusią opolski książę Władysław, chcąc uchronić ikonę przed zbezczeszczeniem przez Tatarów, wyruszył z nią w 1382 roku do Opola. Kiedy odpoczywał u podnóża Jasnej Góry w Częstochowie, zrozumiał, że wolą Matki Bożej jest, by Jej wizerunek pozostał na Jasnej Górze, na której powierzył go pieczy paulinów przybyłych z Węgier. W 1430 roku ikona ucierpiała z rąk grabieżców z Czech, Moraw i Śląska, być może husytów. Oblicze Maryi cięto szablą, obraz odarto z kosztowności i połamano, zrabowano także wota z kaplicy, w której był umieszczony. Do odrestaurowania ikony przyczynił się w Krakowie sam król Władysław Jagiełło, ale śladów cięć, widocznych na twarzy i szyi jasnogórskiej Pani, nie zdołano usunąć.
 
https://misyjne.pl/tajemnice-jasnogorskiego-obrazu-czarnej-madonny/
Dodano: 18-08-2023

Przeczytaj inne

Biblia jest jak mapa, która pokazuje drogi do Boga

Biblia jest jak mapa, która pokazuje drogi do Boga

Dodano: 21.04.2023
Biblia jest jak mapa, przez którą Bóg chce nam pokazać, jakimi drogami nas prowadzi do siebie, do nieba – powiedział bp Szymon Stułkowski. Bp Stułkowski zaznaczył, że w Kościele w Polsce są dwie niedziele w roku poświęcone słowu Bożemu: od wielu lat jest to Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny od trzeciej niedzieli po Wielkanocy, a od 2019 roku, z woli papieża Franciszka, także Niedziela Słowa Bożego w styczniu.
1939 - II Wojna Światowa

1939 - II Wojna Światowa

Dodano: 26.08.2021
Już pierwszego dnia dała o sobie znać przewaga technologiczna przeciwnika. Polskie lotnictwo nie mogło się równać z potęgą Luftwaffe. Ofiarą bombardowania padł m.in. Warszawa i Kraków. Niemcy przeprowadzili atak wzdłuż całej granicy oraz z terenu uzależnionej od III Rzeszy Słowacji. Celem było zamknięcie polskich sił w kotle i dotarcie do Warszawy. Cel ten udało się osiągnąć w przypadku sił rozlokowanych w tzw. korytarzu pomorskim już w pierwszych dniach wojny.
13 września rozpoczyna się Tydzień Wychowania

13 września rozpoczyna się Tydzień Wychowania

Dodano: 12.09.2020
Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego KEP, obchodzony jest rokrocznie we wrześniu, w tym roku po raz 10. Ma być to wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz zwracać uwagę, że proces wychowania pełni ważną rolę w szukaniu prawdy. Tygodniowi Wychowania towarzyszy co roku list pasterski Episkopatu Polski.
Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

Dodano: 06.01.2018
W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.