+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Przykazania kościelne cz. 1

Świadkowie Jehowy głoszą wszem i wobec, że Kościół Katolicki fałszował Dekalog. Twierdzą, że katolicy usunęli przykazanie „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...” (Wj 20:4), a ostatnie przykazanie podzielili na dwa i oddali je następująco:
„Nie pożądaj żony bliźniego swego”;
„Ani [nie pożądaj] żadnej rzeczy, która jego jest”.

Trzeba jednak przyznać, że w publikacjach organizacji Świadków Jehowy nie sposób znaleźć dosadnych stwierdzeń o „sfałszowaniu” Dekalogu. Tak jest bynajmniej w ostatnich latach. Albo więc głosiciele Towarzystwa Strażnica przejaskrawiają problem, albo organizacja ta taktycznie nie używa ostrych zarzutów. Oto opinia Towarzystwa Strażnica:
„Inny podział przykazań. Powyższy podział Dziesięciu Słów, podany w Wyjścia 20:2-17, można nazwać naturalnym. Taki sam podał Józef Flawiusz, historyk żydowski z I wieku n.e. (Dawne dzieje Izraela, III, V, 5), oraz żyjący w tych samych czasach filozof żydowski Filon (O dekalogu, 51). Jednakże Augustyn i inni połączyli ze sobą przykazania dotyczące obcych bogów oraz sporządzania wizerunków (Wyjścia 20:3-6; Powtórzonego Prawa 5:7-10), a chcąc zachować ogólną liczbę 10 przykazań, podzielili Wyjścia 20:17 (Powtórzonego Prawa 5:21) na dwa przykazania: dziewiąte, zabraniające pożądania cudzej żony, i dziesiąte, zabraniające pożądania czyjegoś domu i tak dalej. Próbując uzasadnić taki podział, Augustyn powołał się na zapis Dekalogu z Powtórzonego Prawa 5:6-21, gdzie w wersecie 21 występują dwa różne wyrazy hebrajskie (»Nie wolno ci pożądać [forma słowa chamád] (...). Ani nie wolno ci samolubniepragnąć [forma słowa ’awáh]«), podczas gdy we wcześniejszym tekście z Wyjścia 20:17 dwukrotnie pojawia się tylko jeden czasownik (»pożądać«)” (Strażnica Nr 5, 2006 s. 31; por. te same słowa: „Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 1, s. 528).
 
Widzimy z powyższego, że Kościół Katolicki nie bez podstaw biblijnych uznał, iż w tekście Pwt 5:21 występują dwa przykazania, a nie jedno.
Zaznaczmy też, że Augustyn nie był pierwszym, który tak przedstawiał przykazania. Choć Świadkowie Jehowy piszą „Augustyn i inni połączyli...” przykazania, to jednak nie podają, że ci „inni”, to były osoby żyjące co najmniej dwa wieki przed nim.


 
Dodano: 15-09-2023

Przeczytaj inne

Adwent - historia i znaczenie

Adwent - historia i znaczenie

Dodano: 10.12.2021
Adwent (łac. adventus – przyjście) – jest okresem trwającym od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.
Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka

Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka

Dodano: 10.09.2021
Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 Sierpnia 1901r. w Zuzeli nad Bugiem, gdy Polska była wciąż pod zaborami. Został wychowany w duchu miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Przygotowywał się do kapłaństwa w seminarium duchownym we Włocławku, gdzie okazało się, że choruje na poważne zapalenie płuc. Choroba postępowała tak szybko, że obawiano się, że nie dożyje święceń kapłańskich.
IX  Tydzień Wychowania

IX Tydzień Wychowania

Dodano: 15.09.2019
My wszyscy – rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci – jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży – piszą biskupi w liście pasterskim z okazji IX Tygodnia Wychowania, który jest od 15 do 21 września 2019 roku przeżywany pod hasłem „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38).
Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała

Dodano: 16.06.2019
Objawienia św. Julianny z Cornillion Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest św. Julianna z Cornillion (1193-1258). Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi.