+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Każdy z Nas może być Płatkiem Żywej Róży...

"Każdy z Nas może być Płatkiem Żywej Róży…" mówi ks. Stanisław Opiekun Kół Żywego Różańca w naszej Wspólnocie Parafialnej.


Termin - Różaniec oznacza także nabożeństwo różańcowe czyli wspólne odmawianie modlitwy różańcowej w świątyni, najowocniej przed wystawioną Monstrancją z Najświętszym Sakramentem, który obdarza Nas odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami. To dlatego jest ważne, aby grupy Żywego Różańca z naszej wspólnoty parafialnej gromadziły się wspólnie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca wtedy też modlitwa na różańcu zaowocuje, poprzez co będziemy zauważać wielkie zmiany w Naszej Ojczyźnie, Parafii a szczególnie w Naszych rodzinach.

Pomysł, by różaniec był zadedykowany Najświętszej Marii Pannie wynikł z kilku czynników, a mianowicie:
- od V wieku zauważono rozwój kultu Maryjnego na Soborze Efeskim gdzie ustalono że Matka Boża nie urodziła tylko człowieka, ale również Boga dlatego powstał tytuł,, Matki Boga“.
- natomiast sznur modlitewny powstał z myślą o tych, którzy nie umieli jeszcze czytać i odmawiać psalmów, aby mogli w ten sposób włączyć się we wspólną modlitwę liturgiczną kościoła. System taki trwał przez wieki, aż osiągnął znaną nam obecną formę modlitwy.

Matka Boska RóżańcowaPrekursorem tajemnic Różańca jest teolog mnich Kartuzów, który podzielił różaniec na dziesiątki, natomiast Błogosławiony Dominik z Prus wyróżnił w życiu Jezusa 50 momentów(tajemnic). Różaniec Dominika z Prus rozpowszechnił sie w bardzo szybkim tempie po całej Europie. Pierwsza wzmianka o psałterzu Najświętszej Marii Pannie opublikowana przez Ojca Dominika Guzmana zaistniała we Francji w 1213r. Do Polski modlitwę różańcową sprowadził Jacek Odrowąż - Dominikanin w 1826r., zaś Paulina Jargot założyła w Lyonie Stowarzyszenie Żywego Różańca wówczas w skład Róży Różańcowej wchodziło 15 osób. Żywy Różaniec zatwierdzony oficjalnie przez Piusa V w XVI w. nie zmienił swojej formy, aż do początku XXI wieku, kiedy to św. Jan Paweł II zaproponował rozszerzenie tajemnic wprowadzając tajemnice światła w opublikowanym 16.X.2002r. Liście Apostolskim. Inicjatywa Papieża Jana Pawła II została chętnie przyjęta w całym kościele katolickim i jest powszechnie praktykowana.

Obecnie w skład Róży Żywego Różańca wchodzi 20 osób.

W naszej wspólnocie parafialnej powstanie Żywego Różańca odnotowano w/g wywiadu w 1880 roku t.j. 140 lat temu. W byłej Róży Marii Konior u tzw. Starego Wójta a obecnie istniejąca Róża Anny Konior. Kolejne Róże jakie powstały w naszej parafii były u Zofii Tlałka, Wandy Ciurla, Marii Habdas u ,,Pieronka”. Najmłodsza Roża jaka powstała 34 lata temu w miesiącu październiku to Róża p.w. Matki Boskiej Różańcowej. Nawiązując do poprzednich rozmów z ks. Stanisławem opiekunem Róż Różańcowych w naszej Parafii dowiadujemy się , że modląc się codziennie tylko 1 tajemnicą różańca otrzymujemy wiele łask od Boga. Żywy Różaniec jest wspólnotą ludzi który modli się w intencji Papieża, za Kościół i w swoich własnych intencjach. Jak już wcześniej wspominał opiekun Róż, róża składa się z 20 osób, tylu ile jest tajemnic różańcowych. Osoba z róży przez cały miesiąc każdego dnia odmawia jedną i tą samą część różańca z 20 tajemnic w ten sposób każda osoba z róży ma codziennie udział w modlitwie całego Różańca Świętego. Po miesiącu następuje zmiana tajemnic różańcowych i każda osoba z róży otrzymuje następną w kolejności tajemnicę na kolejny miesiąc. Do tajemnic różańcowych dołączone są rozważania, które czytamy podczas odmawiania różańca. Pieczę nad Różą Różańcową sprawuje Zelatorka, a nad wszystkimi Różami w parafii - Nadzelatorka jako pomoc dla opiekuna Róż, którym jak wcześniej wspominaliśmy jest ks. Stanisław.

Zachęcam do wspólnej modlitwy Różańcowej przed Najświętszym Sakramentem, która wywodzi się z początków tradycji Róż Żywego Różańca.

Szczęść Boże
Dodano: 30-08-2020

Przeczytaj inne

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Dodano: 09.08.2022
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus: "...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105)
Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego

Dodano: 20.01.2022
Papież Franciszek Listem Apostolskim Aperuit illis w 2019 r. ustanowił III Niedzielę Zwykłą – Niedzielą Słowa Bożego. Bez Boga, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania.
Św. Florian - święto naszych strażaków

Św. Florian - święto naszych strażaków

Dodano: 12.05.2018
Dzień 4 maja w Kościele jest obchodzony jako święto św. Floriana męczennika. Jest on patronem przede wszystkim Strażaków, czyli tych, którzy śpieszą nam z pomocą w różnych sytuacjach. Są zawsze na posterunku. Są na STRAŻY.
Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Dodano: 25.11.2017
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu - stajemy przed Tobą by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.