+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Panie przymnóż nam wiary

Chodzę do spowiedzi od wielu lat, ale mam problem z jednoznacznym określeniem co jest grzechem ciężkim (śmiertelnym) a grzechem lekkim? - Karolina


Według definicji katechizmowej: Grzechem nazywamy dobrowolne i świadome odwrócenie się od Boga. W naszych czasach wielu ludzi nie dostrzega swojego grzesznego postępowania. Szuka rozwiązania swoich problemów nie w świetle Słowa Bożego, ale np. w praktykach okultystycznych potępionych przez Pismo Święte. Jan Paweł II zapytany przez dziennikarza: Jaki grzech współcześnie jest najcięższy? Odpowiedział: Nazywanie grzechu dobrem a dobra grzechem.
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że grzech ciężki "niszczy miłość w sercu człowieka wskutek poważnego wykroczenia przeciw prawu Bożemu; (...) odwraca go od Boga, który jest jego celem ostatecznym i szczęściem". Dlatego też grzech ciężki określa się mianem grzechu śmiertelnego. Natomiast grzech lekki, czyli powszedni, "pozwala trwać w miłości (pochodzącej od Boga i kierującej nas ku Niemu), chociaż ją obraża i rani" (nr 1855).

Przytoczone określenie grzechu ciężkiego (śmiertelnego) Katechizm uzupełnia uwagą, że grzechem śmiertelnym jest ten czyn, który "1. dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z 2. pełną świadomością i 3. całkowitą zgodą" (KKK 1857). Aby zaistniał grzech ciężki, te trzy warunki są konieczne i muszą wystąpić jednocześnie.
Katechizm wyjaśnia także pozostałe warunki dla zaistnienia grzechu ciężkiego. Są nimi pełna świadomość tego, że zamierzony czyn jest czymś złym oraz całkowita zgoda człowieka, by go spełnić. Ocena tych uwarunkowań naszych czynów pozwala na określenie ciężaru grzechów.

Innymi słowy - grzechem ciężkim jest wszystko to, co jest przeciwne woli Boga, co uczynione jest z pełną premedytacją, świadomością i w sposób w pełni wolny. Jeśli świadomość człowieka, jego wola są nawet odrobinę ograniczone - grzech staje się grzechem lekkim (powszednim), a w przypadku zupełnej nieświadomości lub wymuszony (bezwolnym) - będzie grzechem, ale niezawinionym. Taka jest ogólna wykładnia moralna czynów człowieka.

Każdy grzech jest wyrazem naszej małej wiary. Osłabia nas i wystawia na zło. Jest nieposłuszeństwem i niewdzięcznością wobec Boga; niewłaściwą relacją do Niego i uleganiem ludzkim słabościom. Możemy wymienić uczynki, które bezpośrednio sprzeciwiają się Bogu. Należą do nich: brak wiary, nieposłuszeństwo Bożym poleceniom, bałwochwalstwo (oddawanie czci należnej Bogu istotom żywym lub przedmiotom) itp. Inne grzechy dotyczą wprost nie tylko Boga, ale i człowieka jako sprawcy oraz jego bliźniego. Są nimi: brak szacunku wobec bliźnich, kłamstwo itp.

Zbawcza obecność Jezusa Chrystusa objawia się w świecie również przez odpuszczaniu grzechów w sakramencie pokuty (spowiedź). Miłosierdzie jest niezmierzone, a wyraża się w tym, że Bóg oczekuje zawsze na powrót człowieka i z radością go przyjmuje. Każdy grzech, za który się żałuje, może być odpuszczony, a nie zostaje odpuszczony taki grzech, za który się nie żałuje. Do Boga idziemy przez żal, motywujący postanowienie poprawy.
 
Przedruk - http://www.parafiarumiajanowo.com.pl/artykuly/czytelnia/grzech-ciezki-czy-lekki
Dodano: 05-09-2020

Przeczytaj inne

Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka

Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka

Dodano: 10.09.2021
Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 Sierpnia 1901r. w Zuzeli nad Bugiem, gdy Polska była wciąż pod zaborami. Został wychowany w duchu miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Przygotowywał się do kapłaństwa w seminarium duchownym we Włocławku, gdzie okazało się, że choruje na poważne zapalenie płuc. Choroba postępowała tak szybko, że obawiano się, że nie dożyje święceń kapłańskich.
O podróży do świętych miejsc na polskiej ziemi

O podróży do świętych miejsc na polskiej ziemi

Dodano: 19.05.2019
Kolejna parafialna pielgrzymka odbyła się do wschodniej i północnej części naszego kraju, do miejsc o szczególnych walorach religijnych.
Na pewno warto poznać, bądź przypomnieć sobie te święte miejsca z ich niezwykłą historią. Pięciodniowa trasa prowadziła nas przez Kodeń, Pratulin, Grabarkę, Kruszyniany, Świętą Wodę, Sokółkę, Bohoniki, Różanystok, Świętą Lipkę, Gietrzwałd oraz Toruń.
Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia

Dodano: 30.03.2019
25 kwietnia 2019 r. świętujemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzoną też jako Dzień Świętości Życia. Jest to szczególny dzień, w którym co roku wielu katolików podejmuje wielkie i szlachetne dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.
Ziemia Święta

Ziemia Święta

Dodano: 11.08.2018
Tu, gdzie teraźniejszość łączy się z przeszłością, osiołek konkuruje z samochodami, tradycyjnie ubrani Beduini czy Chasydzi przechodzą obok swobodnie ubranych turystów, tu, gdzie mieszają się religie, tu, na tej Ziemi Bóg przemawia do wszystkich.