+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Panie przymnóż nam wiary

Chodzę do spowiedzi od wielu lat, ale mam problem z jednoznacznym określeniem co jest grzechem ciężkim (śmiertelnym) a grzechem lekkim? - Karolina


Według definicji katechizmowej: Grzechem nazywamy dobrowolne i świadome odwrócenie się od Boga. W naszych czasach wielu ludzi nie dostrzega swojego grzesznego postępowania. Szuka rozwiązania swoich problemów nie w świetle Słowa Bożego, ale np. w praktykach okultystycznych potępionych przez Pismo Święte. Jan Paweł II zapytany przez dziennikarza: Jaki grzech współcześnie jest najcięższy? Odpowiedział: Nazywanie grzechu dobrem a dobra grzechem.
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że grzech ciężki "niszczy miłość w sercu człowieka wskutek poważnego wykroczenia przeciw prawu Bożemu; (...) odwraca go od Boga, który jest jego celem ostatecznym i szczęściem". Dlatego też grzech ciężki określa się mianem grzechu śmiertelnego. Natomiast grzech lekki, czyli powszedni, "pozwala trwać w miłości (pochodzącej od Boga i kierującej nas ku Niemu), chociaż ją obraża i rani" (nr 1855).

Przytoczone określenie grzechu ciężkiego (śmiertelnego) Katechizm uzupełnia uwagą, że grzechem śmiertelnym jest ten czyn, który "1. dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z 2. pełną świadomością i 3. całkowitą zgodą" (KKK 1857). Aby zaistniał grzech ciężki, te trzy warunki są konieczne i muszą wystąpić jednocześnie.
Katechizm wyjaśnia także pozostałe warunki dla zaistnienia grzechu ciężkiego. Są nimi pełna świadomość tego, że zamierzony czyn jest czymś złym oraz całkowita zgoda człowieka, by go spełnić. Ocena tych uwarunkowań naszych czynów pozwala na określenie ciężaru grzechów.

Innymi słowy - grzechem ciężkim jest wszystko to, co jest przeciwne woli Boga, co uczynione jest z pełną premedytacją, świadomością i w sposób w pełni wolny. Jeśli świadomość człowieka, jego wola są nawet odrobinę ograniczone - grzech staje się grzechem lekkim (powszednim), a w przypadku zupełnej nieświadomości lub wymuszony (bezwolnym) - będzie grzechem, ale niezawinionym. Taka jest ogólna wykładnia moralna czynów człowieka.

Każdy grzech jest wyrazem naszej małej wiary. Osłabia nas i wystawia na zło. Jest nieposłuszeństwem i niewdzięcznością wobec Boga; niewłaściwą relacją do Niego i uleganiem ludzkim słabościom. Możemy wymienić uczynki, które bezpośrednio sprzeciwiają się Bogu. Należą do nich: brak wiary, nieposłuszeństwo Bożym poleceniom, bałwochwalstwo (oddawanie czci należnej Bogu istotom żywym lub przedmiotom) itp. Inne grzechy dotyczą wprost nie tylko Boga, ale i człowieka jako sprawcy oraz jego bliźniego. Są nimi: brak szacunku wobec bliźnich, kłamstwo itp.

Zbawcza obecność Jezusa Chrystusa objawia się w świecie również przez odpuszczaniu grzechów w sakramencie pokuty (spowiedź). Miłosierdzie jest niezmierzone, a wyraża się w tym, że Bóg oczekuje zawsze na powrót człowieka i z radością go przyjmuje. Każdy grzech, za który się żałuje, może być odpuszczony, a nie zostaje odpuszczony taki grzech, za który się nie żałuje. Do Boga idziemy przez żal, motywujący postanowienie poprawy.
 
Przedruk - http://www.parafiarumiajanowo.com.pl/artykuly/czytelnia/grzech-ciezki-czy-lekki
Dodano: 05-09-2020

Przeczytaj inne

Czy istnieje wojna sprawiedliwa?

Czy istnieje wojna sprawiedliwa?

Dodano: 25.08.2022
W piąte przykazanie wpisuje się nakaz przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. Niestety, toczą się one przez całą historię, jak świat długi i szeroki, pociągając za sobą miliony ofiar. Paradoksem jest, że Stary Testament jakby aprobuje wojnę, a Boga uważa za wodza toczącego walki w imieniu Izraela. Są to tak zwane „święte wojny Pana”. Czy jednak Bóg rzeczywiście akceptuje wojny? Dlaczego nakazał Izraelowi wytępić plemiona kananejskie?
Przymierze Dwóch Serc

Przymierze Dwóch Serc

Dodano: 17.06.2022
Od pierwszej chwili wcielenia istnieje ścisła więź i wspólnota między Sercem Maryi i Sercem Jej Syna. Kult Najświętszego Serca Jezusa niemal od samego początku zwrócił uwagę na Serce Maryi, które również z biegiem czasu stało się przedmiotem kultu w Kościele. Ten fakt możemy obserwować zarówno w refleksji teologicznej, jak i w doświadczeniach wielu świętych w Kościele.
Dar Dzieci Pierwszokomunijnych z Radziechów dla dzieci z Afryki

Dar Dzieci Pierwszokomunijnych z Radziechów dla dzieci z Afryki

Dodano: 11.06.2021
Dzieci, które po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we Mszy Świętej w naszej parafii 8 maja 2021r., wdzięczne Bogu za dar przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca, złożyły dar na misje. Ofiara pieniężna została przekazana siostrom  misjonarkom ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Siostry wyrażają swoją wdzięczność w przesłanym liście.
Spływ kajakowy - Drawa 2018

Spływ kajakowy - Drawa 2018

Dodano: 18.08.2018
Również w tym roku grupa młodzieży z naszej parafii wolała spędzić wakacje w inny sposób niż leżenie na plaży i czterogwiazdkowe hotele. Wybrali szkołe przetrwania nad rzeką i w dziczy. W tym roku powróciliśmy na szlak naszej ulubionej rzeki, czyli Drawy. Zebrało się nas 26 osób, doświadczonych, ale też nie zabrakło nowicjuszy, którzy po raz pierwszy doświadczyli co to jest spływ kajakowy.