+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Pielgrzymka

Pielgrzymka do Jordanii w terminie: 01 - 08.02.2024Dzień 1 04:00 - zbiórka uczestników i następnie przejazd na lotnisko do Wiednia skąd o godzinie 11:00 nastąpi wylot do Ammanu. Po wylądowaniu w Ammanie (około 16:35) i odebraniu bagaży przejazd na nocleg do hotelu.

Dzień 2 Po śniadaniu udamy się do miejscowości Dżarasz ( Jerash ) położonej w północnej części Państwa. Znajdują się tam wykopaliska archeologiczne z czasów rzymskich – wśród nich można zobaczyć pozost ałości hipodromu, owalnego forum oraz kościołów, które zostały wybudowane w czasach bizantyjskich. Następnie udamy się do Ajloun - tutejsze sanktuarium Matki Bożej Górskiej z lat 30. XX w. upamiętnia miejscową tradycję, według której w pobliskiej jaskini o dpoczywał Jezus z Maryją i apostołami. W tutejszym sanktuarium wierni zanoszą modlitwy za pośrednictwem Matki Bożej i oddają Jej cześć w drewnianej figurze przedstawiającej Maryję z Dzieciątkiem na rękach. W czerwcu 2010 r. na twarzy Maryi pojawiły się krw awe łzy. Powrót na nocleg do Ammanu.

Dzień 3 Przejazd do Madaby – miejscowości znanej z mozaiki przedstawiającej mapę świata. Została ona odnaleziona w kościele św. Jerzego i datowana jest na VI w n.e. Jest to najstarsza mapa na świecie, na której możemy odnaleźć tereny Ziemi Świętej – mapa uwzględnia również plan miasta Jerozolimy. W dalszej części dnia przejazd na Górę Nebo – stąd Mojżesz miał zobaczyć Ziemię Obiecaną, do której nie było mu jednak dane wkroczyć razem z plemionami izraelskimi. Dzisiaj na szczycie znajduje się Sanktuarium Mojżesza wraz z parkiem archeolo gicznym. Rozciąga się stąd wspaniały widok na Dolinę rzeki Jordan oraz na Morze Martwe. Kierując się w stronę granicy izraelskiej zatrzymamy się w miejscu chrztu Pana Jezusa . Zgodnie z tradycją (co poświadczają wykopaliska archeologiczne pochodzące z IV w. ) w tym miejscu Jan Chrzciciel miał chrzcić przybywając do niego wiernych – wśród nich również był Pan Jezus. Powrót na nocleg do Ammanu.

Dzień 4 Przejazd do Mukawir – pozostałości twierdzy pobudowanej przez Heroda Wielkiego. Ruiny znajdują się w pobliżu Morza Martwego – zgodnie z tradycją to właśnie w tej twierdzy została ścięta głowa Jana Chrzciciela na rozkaz Heroda Antypasa. Dalej przejazd nad Morze Martwe – wypoczynek. Morze Martwe jest największym zbiornikiem wodnym na terenie Jordanii – niestety zna jduje się w nim słona woda – niezdatna do picia, jednakże stanowi ona jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych kraju. Średnie zasolenie wody na powierzchni jest blisko 10 - cio krotnie większe aniżeli w Morzu Śródziemnym. Po wyczerpaniu programu przejazd na nocleg w okolice Petry.

Dzień 5 Po śniadaniu całodniowy wyjazd na poznawanie Petry - ukrytego w górach Dżebel Harun w południowej Jordanii - Skalnego Miasta. W okresie królestwa Palmyry, gdy zmieniły się trakty handlowe, Petra została zapomniana. Prze z stulecia znana była tylko miejscowym plemionom, które strzegły dostępu do tego miejsca. Ponowne odkrycie Petry nastąpiło w 1812r. przez Johanna Ludwiga Burkhardta. Petra leży za głębokim wąwozem o szerokości kilku metrów, którego skalne ściany osiągają w ysokość 70 m. Po wyczerpaniu programu powrót na nocleg z dnia poprzedniego.

Dzień  6 Rano  udamy  się  do Wadi  Rum – najbardziej  imponującej  pustynnej  doliny  na  świecie.  Słynie  z zachwycających formacji skalnych i zmieniającej się w zależności od pory dnia ba rwy wszechobecnego tam piasku. Po dojeździe do Wadi Rum przesiadka na samochody 4×4 i przejazd po pustyni. W dalszej części dnia przejazd do Aqaby – możliwość plażowania. Powrót na nocleg z dnia poprzedniego.

Dzień 7 Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Al - Karak - miasta utożsamianego z biblijnym KirChareszet, stolicą Moabu, otoczoną murem twierdzą, położoną na szczycie górskim. Kerak najbardziej jest znany z zamku Krzyżowców, w historii służył, jako twierdza Moabitów , a uważa się, że Chrześcijanie zamieszkiwali ten obszar na długo przed krzyżowcami. To otoczone murem miasto było wymieniane w Biblii i umieszczone na mozaikowej mapie w Madabie. W mieście znajduje się zamek krzyżowców, który został zbudowany w połowie XI I wieku przez Payena le Bouteiller, lennika Królestwa Jerozolimskiego. Stanowił on fragment fortyfikacji pomiędzy Akabą a Turcją. W dalszej części dnia przejazd do Um Ar - Rasas , gdzie zobaczymy ruiny starożytnego miasta, które Biblia nazywa Mefaat (Kastron Mefa’a). Archeologowie odkryli w tym miejscu między innymi pozostałości kilkunastu kościołów, a na ich posadzkach – przepiękne mozaiki. Ruiny pochodzą z okresów rzymskich, bizantyjskich i muzułmańskich , a najstarsze datuje się na około 3 w. n.e. Wiele zab ytków prawdopodobnie nie zostało jeszcze odkopanych. Kompleks od 2004 r. znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd na nocleg do Ammanu.

Dzień 8 Dzień przeznaczony na poznawanie stolicy Jordanii. Amman jest największym miastem Jordan ii, z populacją ponad 4 mln mieszkańców i 5 co do wielkości w świecie arabskim. Jest bardzo ciekawą mieszanką kulturową i P ROPOZYCJA PIELGRZYMKI DO J ORDANII architektoniczną. Z jednej strony imponujące, starożytne zabytki – z drugiej nowoczesne miasto, które tętni życiem. W trakcie naszego zwiedzania będziemy mogli zobaczyć m. in. starożytny amfiteatr, Cytadelę czy też błękitny Meczet Króla Abd Allaha. Zaplanowany jest również czas wolny, a następnie przejazd na lotnisko skąd o godzinie 17:20 nastąpi wylot powrotny do Wiednia. Po lądowaniu ( około 19:15) i odebraniu bagaży przejazd nie miejsce zbiórki z dnia pierwszego, gdzie nastąpi zakończenie pielgrzymki.
 
Cena: 2350 PLN + 610 USD

Warunkiem zapisania się na pielgrzymkę jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia  oraz wpłace nie zaliczki w wysokości 1500 PLN; pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej do 31 dni przed wyjazdem.Cena obejmuje:
 • przelot samolotem Poznań  – Amman  – Poznań,
 • przejazdy  autokarowe  na  terenie  Jordanii, 
 • zakwaterowanie  w  hotelu  - pokoje  2,3  osobowe,  
 • śniadania od 2 - go do 8 - go dnia oraz obiadokolacje  od 1 - go do 8 - go dnia, 
 • opiekę pilota, przewodnika  miejscowego  i  kapłana,  składkę  na  TFG  i  TFZ, 
 • ubezpieczenie  Kosztów Leczenia,  Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków,  Odpowiedzialności  Cywilnej ,  Chorób  Przewlekłych oraz Bagażu Podróżnego.

Cena nie obejmuje:
 • opłat  związanych  z  realizacją  programu  m.  in.:  opłat granicznych,  bakszyszu, biletów wstępu oraz  opłaty za zestaw do oprowadzania grup  (ok. $180/os.)  – płatne  pilotowi  na  terenie  Jordani ), 
 • dopłaty do pokoju 1 - os. w wysokości 420 USD/os.  za cały wyjazd,
 • napojów do obiadokolacji,
 • wydatków osobistych.
UWAGA!  
 • paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki 
 • msze na terenie Ziemi Świętej będą zorganizowane zgodnie z życzeniem Księdza  – opiekuna pielgrzymki,  
 • uczestnicy pielgrzymki mogą dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów  rezygnacji z wyjazdu  – ubezpieczenie można  wykupić tylko przed podpisaniem umowy,  
 • dopuszczalny bezpłatny bagaż to: 23kg  – bagaż główny oraz bagaż podręczny  - 40cm x 20cm x 25cm,  
 • program ma charakter ramowy  – kolejność zwiedzania może ulec zmianie,  
 • ilość uczestników jest ograniczona,  
 • godziny odlotów mogą ulec zmianie.  
 • minimalna liczba uczestników: 42 osoby