Kancelaria parafialna

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:

Kancelaria parafialna czynna jest:
w poniedziałek, środę, piątek po mszy wieczornej do godz. 19.30
w wtorek, czwartek, sobotę po mszy rannej do godz. 8.30
za wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca, niedziel i świąt.

Numer telefonu: +48 33 867 60 21
Numer telefonu dyżurnego: 506 276 466


Wymagane dokumenty:

Chrzest:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym,
 • dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej; osoba bierzmowana).

I Komunia Święta:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie - świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • wykazanie się znajomością prawd wiary katolickiej.

Bierzmowanie:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie
 • świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

Małżeństwo:

 • metryka chrztu - ważna 6 miesięcy,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej,
 • zaświadczenie z USC - ważne 6 miesiące, (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy), lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny.

Pogrzeb:

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie do administracji cmentarza
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia ksiądz kapelan szpitala).