Rada Ekonomiczna

  • Ks. Piotr Pokojnikow - Proboszcz
  • Pani Jadwiga Koźlik
  • Pan Jarosław Piecuch
  • Pan Marek Pasławski