Komunia Duchowa

Wyjaśnienie dotyczące dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej

Przypominamy, że biskup diecezjalny udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie będzie grzechem.
Z wiedzy medycznej wynika, że najbardziej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego. Nie jesteśmy zwolnieni z wypełniania przykazań Bożych. Jedno z nich brzmi: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Niech w niedzielę nie zabraknie nam czasu na modlitwę i spotkanie z Bogiem, który ten dzień ustanowił i pobłogosławił.
 

Jak dobrze przeżyć Eucharystię za pośrednictwem środków społecznego przekazu?

1. Na stoliku nakrytym białym obrusem przygotuj krzyż, zapalone świece, księgę Pisma Świętego, modlitewnik, który będzie pomocny w odpowiadaniu. Wycisz się. wzbudź w sercu intencję, w jakiej pragniesz ofiarować swoje uczestnictwo we Mszy świętej (o co chcesz się modlić?)
2. Zgromadźcie się najlepiej całą rodziną. Pamiętajmy przy tym o słowach Jezusa: „Gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).
3. Nie wykonujcie równolegle innych czynności np. gotowanie, przeglądanie Facebooka i innych stron internetowych. Niewyobrażalne byłoby to w kościele. Mimo że siedzimy we własnym pokoju, mamy poczuć, że teraz jest czas święty, czas mojego spotkania z prawdziwym Bogiem. Inne rzeczy mogą poczekać. Telefony i wszelkie przedmioty mogące rozpraszać, odłóżmy na bok.
4. Nie bójmy się na głos odpowiadać na kolejne wezwania kapłana, czy śpiewać pieśni z organistą (jak normalnie robimy to w świątyni).
5. Pomocne jest przyjmowanie odpowiedniej postawy ciała np. stojącej na Ewangelii, siedzącej na czytaniach i homilii, klęczącej w czasie przeistoczenia.
 

Jak przyjąć Komunię świętą duchowo?

1. Mogę to zrobić, gdy nie mam możliwości przyjęcia Jej sakramentalnie, spożywając Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba i wina. Taka sytuacja jest w czasie trwanie epidemii koronawirusa. Obowiązuje dyspensa. Biskupi i duszpasterze zachęcają nas do pozostania w domu, by nie zarazić się wirusem i niepotrzebnie nie narazić innych ludzi.
2. Konieczny jest stan łaski uświęcającej (brak grzechu ciężkiego, czyli świadomego i dobrowolnego przekroczenia przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej).
3. Wzbudź w sobie gorące pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem. Wyraź je w swoich myślach, własnymi słowami lub odmawiając poniższą modlitwę:

Formuły komunii duchowej: jedna z pięciu modlitw do wyboru:

1. Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu , wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy . Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie , przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą ; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.
2. Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii,( tu można wymienić dlaczego ) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O najświętszy sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja wszystka chwała i dziękczynienie.
3. Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!
4. O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo,
że tu jesteś w Najświętszym Sakramencie Miłości.
Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą,
boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i żywotem.
W tej chwili jednak nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,
przybądź przeto duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami.
Oddaję Ci o Panie całkowicie serce, ciało i duszę
i wszystko, co posiadam,
nie daj mi się nigdy rozłączyć z Tobą. Amen.
Jezu, Tobie żyję, Tobie umieram,
Jezu, Twoją jestem w życiu i śmierci. Amen.
5. Przyjdź o Jezu mój najsłodszy, przyjdź do serca mego, o Żywocie, o Światło, o Miłości, o Skarbie mój jedyny! Jeżeli świat odpycha Ciebie, jeśli Cię ukochać ani przyjąć nie chce, ja Cię kocham, ja pożądam, ja wołam i pragnę Ciebie, i przysięgam Ci wierność aż do śmierci, aż na wieczność całą Niechże Tobie w nędznym sercu sługi Twego, Niebo całe wynagradza zniewagi, jakich doznajesz na ziemi, o mój najmilszy Panie! Jednocząc się z Sercem Twej Matki Najświętszej, z sercami wszystkich Świętych i Aniołów Twoich, po milion razy wołam: "Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków". Amen.

A na koniec jednej z tych modlitw:

JEZU PRAGNĘ CIĘ PRZYJĄĆ Z TAKĄ WIARĄ, NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ, JAK MARYJA W CHWILI ZWIASTOWANIA. PANIE JEZU CHRYSTE SYNU BOŻY ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ GRZESZNIKIEM.