Powitanie nowych duszpasterzy w naszej Wspólnocie ks. Tomasz Mikołajek i Diakon Maciej Pawlik 29.08.2021 r.