Golgota Beskidów - historia

Matyska
Krzyż Jubileuszowy na Matysce
Na Górze Matyska w miejscowości Radziechowy stoi ogromny krzyż. Wykonany ze stali nierdzewnej widnieje z dala - lśni, zwłaszcza w blasku słońca. Kiedy po kilkudziesięciominutowym wspinaniu się na szczyt polną drogą, oznaczoną szlakiem niebieskim, znajdziemy się wreszcie u jego stóp, na kamiennym cokole znajdziemy tablicę z napisem, który informuje, że krzyż został wzniesiony przez miejscowych parafian dla uczczenia Roku Jubileuszowego:
Ku większej chwale Boga, na pożytek wiernych i przyszłych pokoleń, na drogę III-go Tysiąclecia Chrześcijaństwa wskazaną przez papieża Polaka, poświęcony przez I-go bpa diecezji bielsko-żywieckiej ks. Tadeusza Rakoczego w dniu 10.11.2000 RR w obecności syna ziemi radziechowskiej ks. bpa Tadeusza Pieronka i miejscowego proboszcza ks. prał Stanisława Gawlika oraz licznie zgromadzonego ludu Bożego.

Po 4 latach, w sierpniu 2004 roku obok milenijnego krzyża pojawiła się stacja XIV, Gorącemu orędownikowi budowy na Matysce - od podnóża po szczyt - stacji Drogi Krzyżowej jako trwałego dzieła rzeźbiarsko-kamieniarskiego, proboszczowi Stanisławowi Gawlikowi dane było doczekać realizacji swojego zamierzenia, w postaci skończonego dzieła, tylko tej ostatniej. Miesiąc później wybudowano Stację XIII, która wraz z tą wcześniejszą, wspaniale wieńczy szczyt, z górującym nań Krzyżem Milenijnym. Pozostałe są w fazie projektu w pracowni profesora Czesława Dźwigają, autora ponad trzydziestu pomników Ojca Świętego Jana Pawła II i licznych realizacji sakralnych - u którego zamówiono to wspaniałe dzieło, a realizację którego kontynuuje proboszcz ks. Ryszard Kubasiak.