Co daje Eucharystia? 10 skutków w życiu tego, kto Ją przyjmuje

Zobacz, czego możesz doświadczyć już dzisiaj. Eucharystii nie da się w życiu niczym zastąpić. Jedność z Chrystusem Eucharystia to zamieszkanie w Nim i Jego zamieszkanie w nas.

Zobacz, czego możesz doświadczyć już dzisiaj. Eucharystii nie da się w życiu niczym zastąpić.

1. Jedność z Chrystusem

Eucharystia to zamieszkanie w Nim i Jego zamieszkanie w nas.

2. Zmazanie grzechu powszedniego dzięki Komunii

Eucharystia to zjednoczenie z samą Miłością. Ta Miłość wypala wszelkie pozostałości grzechu powszedniego, oczyszcza i uzdalnia do czynienia dobra.

3. Ochrona przed grzechem śmiertelnym

Eucharystia jest jak warstwa ochronna, która sprawia, że trudniej pokusom skłonić człowieka do grzechu.

4. Osobista więź z Jezusem

Eucharystia to moment niesamowitej i niepowtarzalnej więzi z samym Bogiem. Eucharystia tę więź rodzi, podtrzymuje, ocala, odnawia.

5. Eucharystia daje życie

Eucharystia „podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie” (KKK 1392).

6. Jedność z Ciałem Chrystusa

Bliskość z Chrystusem, którą zawdzięczamy Komunii św., daje nam także bliższą łączność z innymi, którzy przyjmują Komunię św. Można powiedzieć, że Eucharystia to spoiwo łączące nas z Jezusem oraz naszymi braćmi i siostrami w Kościele.

7. Uwrażliwienie na biednych

Eucharystia przemienia Chrystusa, który jest Chlebem dla wszystkich, wszystkich jednoczy i wszystkich karmi. Ktoś, kto karmi się Eucharystią, jest przemieniany na wzór Chrystusa.

8. Pocieszenie duchowe

Eucharystia jest tutaj, na ziemi, doświadczaniem tej radości, która jest w niebie. Dlatego jest pocieszeniem i nadzieją.

9. Duchowy pokój

Eucharystia pozwala także doświadczyć niebiańskiego spełnienia, czyli pokoju. Świadczą o tym ludzie, który w najtrudniejszych warunkach, w czasie wojen, doświadczali nieskończonego pokoju wbrew temu, co ich otaczało.

10. Eucharystia to centrum naszego życia

Eucharystia jest najcenniejsza perłą Kościoła, ponieważ jest nią sam Jezus. Sam Bóg przebywa w ten sposób z nami.

Przedruk: https://misyjne.pl/co-daje-eucharystia-10-skutkow-w-zyciu-tego-kto-ja-przyjmuje/