Jubileusz 30-lecia otrzymania świeceń kapłańskich naszego księdza Proboszcza Piotra Pokojnikowa

W ostatnią niedzielę w naszej parafii przeżywaliśmy wielką uroczystość. Nasz ks. Proboszcz Piotr Pokojnikow przeżywał swoją okrągłą 30 rocznicę święceń kapłańskich. Dla naszej wspólnoty parafialnej, był i jest to powód do wielkiej radości, gdyż posługa kapłańska jest, nam wierzącym, bardzo potrzebna. Kapłan swoją posługą pomaga nam być bliżej Boga.

Piotr PokojnikowW ostatnią niedzielę w naszej parafii przeżywaliśmy wielką uroczystość. Nasz ks. Proboszcz Piotr Pokojnikow przeżywał swoją okrągłą 30 rocznicę święceń kapłańskich. Dla naszej wspólnoty parafialnej, był i jest to powód do wielkiej radości, gdyż posługa kapłańska jest, nam wierzącym, bardzo potrzebna. Kapłan swoją posługą pomaga nam być bliżej Boga.


Na Mszy o godz. 11:30 zebraliśmy się by Bogu podziękować za ten jubileusz. Kaznodzieja, ks. Jacek Gracz, a osobiście przyjaciel ks. Proboszcza od czasów seminaryjnych przybliżył nam prawdę jak wielkie jest to powołanie. Przytoczył przykład ludzi wierzących, którzy doświadczyli braku Eucharystii, braku sakramentów spowodowanych brakiem kapłana. Mówił, że my, ludzie żyjący tu i teraz jeszcze tego nie doświadczamy, ale czy tak będzie zawsze? Zachęcał nas gorąco do modlitwy za kapłanów i o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Kapłaństwo to wielki dar, dar i tajemnica, dar i odpowiedzialność, nie tylko za siebie, ale przede wszystkim, za powierzonych sobie ludzi.

Dziękujemy w imieniu własnym oraz ks. Proboszcza, Jubilata, z całego serca wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeżywaniu tej uroczystości. Dziękujemy Władzom Samorządowym, Dyrekcjom ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika oraz Publicznego Przedszkola im. Władysława Pieronka, Przedstawicielom Koła Gospodyń Wiejskich, Strażakom, Górnikom, Góralom ze Związku Podhalan, Apostolstwu Dobrej Śmierci, Różom Różańcowym za obecność i modlitwę oraz złożone życzenia. Dziękujemy Orkiestrze, Scholi, Służbie Liturgicznej Ołtarza za uświetnienie tej Eucharystii.

Dzięki Waszej obecności i życzliwości dajecie piękne świadectwo wiary i troski o naszą małą wspólnotę parafialną.


Jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich