Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 Sierpnia 1901r. w Zuzeli nad Bugiem, gdy Polska była wciąż pod zaborami. Został wychowany w duchu miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Przygotowywał się do kapłaństwa w seminarium duchownym we Włocławku, gdzie okazało się, że choruje na poważne zapalenie płuc. Choroba postępowała tak szybko, że obawiano się, że nie dożyje święceń kapłańskich.

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 Sierpnia 1901r. w Zuzeli nad Bugiem, gdy Polska była wciąż pod zaborami. Został wychowany w duchu miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Przygotowywał się do kapłaństwa w seminarium duchownym we Włocławku, gdzie okazało się, że choruje na poważne zapalenie płuc. Choroba postępowała tak szybko, że obawiano się, że nie dożyje święceń kapłańskich.Święcenia kapłańskie przyjął 3 Sierpnia 1924r. W Marcu 1946r. został mianowany biskupem lubelskim, a w Listopadzie 1948r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski. 27 Listopada 1952 r. został mianowany kardynałem, jednak kapelusz kardynalski mógł odebrać dopiero w Maju 1957r. Otwarcie sprzeciwiał się reżimowi komunistycznemu, co spowodowało, że był przetrzymywany w latach 1953-1956 w kilku miejscach na terenie Polski. To właśnie wtedy powstały Jasnogórskie Śluby Narodu oraz Wielka Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski. Był aktywnym uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. W latach 1980 - 1981 pełnił funkcję pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzami komunistycznymi a "Solidarnością". Zmarł w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 Maja 1981r., a jego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową.

Matka Elżbieta Róża Czacka urodziła się 22 Października 1876r. w Białej Cerkwi (na obecnej Ukrainie), w znanej rodzinie arystokratycznej. Otrzymała staranne wychowanie oraz wszechstronne wykształcenie. W wieku 22 lat straciła wzrok, czego nie mogła zaakceptować jej rodzina. Młoda Róża zrozumiała, że może liczyć tylko na Boga i na siebie. W 1910r. powołała Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które do I wojny światowej prowadziło schronisko dla niewidomych, szkołę, warsztaty, bibliotekę brajlowską oraz tzw. patronat obejmujący na terenie Warszawy niewidomych oraz ich rodziny. Po wojnie, jeszcze w 1918r. założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego charyzmatem jest służba niewidomym oraz wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Niedługo potem, w 1921r. otrzymała ziemię w Laskach, gdzie rozpoczęła budowę ośrodka dla niewidomych oraz domu macierzystego Zgromadzenia, gdzie podczas wojny w latach 1942-1945 kapelanem i jej bliskim współpracownikiem był ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Polski, który w późniejszych latach wielokrotnie przyjeżdżał do Lasek. Ostatnie 10 lat życia matki Czackiej naznaczone było ogromnym cierpieniem, które ofiarowała w intencji Dzieła Lasek. Zmarła 15 Maja 1961r. w opinii świętości. Podczas uroczystości pogrzebowych kardynał Wyszyński nazwał ją Niewidomą matką niewidomych.