Klub Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła"

W ostatnim czasie w naszej parafii zaczął działać Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych „Pod Skrzydłem Anioła“. Dzienna placówka pomocy dla osób z orzeczonym głębokim stopniem upośledzenia powstała dzięki wspólnym wysiłkom starostwa żywieckiego, Caritas diecezjalnej i radziechowskiej parafii św. Marcina.

W ostatnim czasie w naszej parafii zaczął działać Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych „Pod Skrzydłem Anioła“. Dzienna placówka pomocy dla osób z orzeczonym głębokim stopniem upośledzenia powstała dzięki wspólnym wysiłkom starostwa żywieckiego, Caritas diecezjalnej i radziechowskiej parafii św. Marcina.

Pod skrzydłem AniołaKlub Samopomocy użytkuje budynek parafialny zwany jako Dom Pielgrzyma wybudowany wspólnymi wysiłkami parafian i licznych sponsorów.
Dwa lata temu pojawił się pomysł czy dobrym pomysłem nie byłoby wykorzystanie tego obiektu na taki właśnie cel. Potrzeby w Powiecie Żywieckim są ogromne. Klub ten jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim, które ukończyły obowiązek szkolny, a więc pomoc Szkoły Życia już nie wchodzi w grę. Takich osób w naszym Powiecie po przeprowadzeniu ankiet i badań jest kilkaset. Nasz Dom w Radziechowach docelowo ma przyjąć 25 osób, a więc jest to kropla w morzu potrzeb. Ale pierwszy krok został zrobiony.

Trwały prace remontowo budowlane w celu przystosowania Domu Pielgrzyma na potrzeby osób niepełnosprawnych i wolontariuszy. Po długim czasie udało się odebrać budynek tak, aby spełniał wszystkie wymogi dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Uroczyste otwarcie Klubu Samopomocy w naszej parafii miało miejsce 19 lutego, a więc w zeszły poniedziałek. Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Caritas, PFRON oraz władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Byli obecni między innymi: biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski, Jan Chrząszcz, proboszcz parafii św. Marcina w Radziechowach, ks. Piotr Pokojnikow, Andrzej Kalata – starosta powiatu żywieckiego, wraz z wicestarostą, Stanisławem Kucharczykiem, Jan Wroński – dyrektor PFRON Oddziału w Katowicach oraz wójtem Gminy Radziechowy-Wieprz, Maciejem Miką. Oczywiście byli obecni najważniejsi „goście“ albo raczej „gospodarze“, a więc osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami. Rodzice nie kryli radości, że wreszcie udało się dokonać czegoś tak wspaniałego dla ich pociech.

Życzymy wszystkim korzystającym z Klubu Samopomocy wielu chwil radości i zadowolenia i sukcesów w działaniach rehabilitacyjnych. Niech ten Klub będzie pierwszym krokiem do polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych jak i ich rodzin. Niech wiedzą, że nie są sami.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przystosowaniu budynku oraz przyczynili się do otwarcia pierwszego w naszym powiecie Klubu Samopomocy.