Niedziela Słowa Bożego

Papież Franciszek Listem Apostolskim Aperuit illis w 2019 r. ustanowił III Niedzielę Zwykłą – Niedzielą Słowa Bożego. Bez Boga, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania.

Papież Franciszek Listem Apostolskim Aperuit illis w 2019 r. ustanowił III Niedzielę Zwykłą – Niedzielą Słowa Bożego.
Bez Boga, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania.


Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.

św. Hieronim
Biblia nie jest zbiorem przekazów czy też kronik historycznych, ale jest całkowicie poświęcona integralnemu zbawieniu człowieka. Aby osiągnąć ten zbawczy cel, Pismo Święte pod działaniem Ducha Świętego przekształca słowo człowieka, zapisane na sposób ludzki, w Słowo Boże. Rola Ducha Świętego w Piśmie Świętym jest fundamentalna.
 

Duch Święty przekształca Pismo Święte w żywe Słowo Boże.

Działanie Ducha Świętego dotyczy nie tylko procesu formowania się Pisma Świętego, ale także wpływa na tych, którzy słuchają Bożego Słowa. Konieczne jest zatem zaufanie działaniu Ducha Świętego, który nadal realizuje swoją szczególną formę natchnienia, gdy Kościół naucza Pisma Świętego, a Magisterium wyjaśnia je w sposób autentyczny.
 

Duch Święty kontynuuje Swoje działanie.

Pismo Święte spełnia swoje prorocze działanie przede wszystkim w stosunku do tych, którzy go słuchają. Sprawia, iż odczuwają jednocześnie słodycz i gorycz. Słodycz Słowa Bożego zachęca nas do dzielenia się Nim z tymi, których spotykamy w naszym życiu, aby wyrazić pewność zawartej w Nim nadziei. Z kolei gorycz jest często oferowana, aby sprawdzić, jak trudno jest nam żyć w sposób spójny ze Słowem lub doświadczyć Jego odrzucenia, gdy uważa się, iż nie nadaje.
 

Konieczne jest, aby nigdy nie przyzwyczajać się do Słowa Bożego.

Słowo Boże nieustannie przypomina nam o miłosiernej miłości Ojca, który prosi swoje dzieci, aby żyły w miłości. Życie Jezusa jest pełnym i doskonałym wyrazem tej Boskiej miłości, która niczego nie zatrzymuje dla siebie, ale ofiarowuje się każdemu bezgranicznie. Otwiera nam oczy wskazując jednocześnie na solidarność z innymi.
 

Słowo Boże jest w stanie otworzyć nam oczy.