PODSUMOWANIE ROKU 2023

PODSUMOWANIE ROKU 2023

 Podsumowanie roku 2023

KOŚCIÓŁ SAKRAMENTALNY I DUSZPASTERSKI

 

 1. UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA:

Średnio do kościoła w niedzielę chodziło:

 • 2023 r. – około 1435 osób

 

 1. ŻYCIE SAKRAMENTALNE:

Chrzest -

 • 2023 r. – 32 dzieci z tego 7 ze związków niesakramentalnych

Bierzmowanie - 

Sakrament bierzmowania przyjęło:

 • 2023 r. – 47 młodzieży

Najświętszy Sakrament –

do I Komunii św. przystąpiło:

 • 2023 r. – 50 dzieci

Komunii św. w ciągu roku rozdaliśmy:

 • 2023 r. – 105 000 wiernym

chorym udzieliliśmy Komunii św.:  

 • 2023 r. – 604 razy

w święta Zmartwychwstania Pańskiego do Komunii św. przystąpiło:

 • 2023 r. – 2 955 osób

w święta Narodzenia Pańskiego:

 • 2023 r. – 4 400 osoby przystąpiły do Komunii św. na mszach św. w Wigilię i obydwa dni świąteczne (natomiast 5 599 osób uczestniczyło we mszach św. przez te trzy dni)

Pokuta:          

 • jest grupa wiernych przystępujących systematycznie do Spowiedzi św. i Komunii św. pierwszopiątkowej

Namaszczenie chorych:

Na mszy św. dla chorych i w domach:

 • 2023 r. – 227 osobom (11.02. Dzień Chorych 93 osób, w rekolekcje wielkopostne 120 osób, w I piątki 5 osób i na wezwanie do domu udzielono go 9 razy)

Kapłaństwo:

Z naszej parafii pochodzi: 8 kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz 5 sióstr zakonnych.

 

Małżeństwo:

W minionym roku sakramentalny związek zawarło:

 • 2023 r. - 13 par (wszystkie konkordatowe)

 

Pogrzeby:

W minionym roku zmarło:

 • 2023 r. – 60 osób (spoza parafii - 12 zmarłych; naszych parafian – 48)

 

 

 1. GRUPY DZIAŁAJĄCE W PARAFII:

Rada Duszpasterska; Rada Ekonomiczna; Zespół Charytatywny; Róże Kobiet; Róża Mężczyzn; Wspólnota 30+/-; Grupa Młodzieży; Liturgiczna Służba Ołtarza; Schola; Apostolstwo Dobrej Śmierci; Wspólnota Szkaplerza Świętego; Koło Przyjaciół „Radia Maryja” i Telewizji „Trwam”; Wspólnota Przyjaciół Najświętszego Sakramentu; Wspólnota Chrystusa Króla Wszechświata i Pana; Grupa Anonimowych Alkoholików, Grupa Synodalna

 

 1. CMENTARZ:
 • Zarządcą cmentarza jest Pan Marcin Pucek nr telefonu kontaktowego 509 760 630
 • Kancelarią na cmentarzu zajmuje się Pan Dariusz Jurasz od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00. Wszelkie opłaty cmentarne można w tym czasie dokonywać. Telefon kontaktowy 609 823 271.
 • Na nowej stronie internetowej parafii jest zakładka: cmentarz. Można dzięki tej aplikacji łatwo zlokalizować grób konkretnej zmarłej osoby na naszym cmentarzu.
 • Można sprawdzić czy nie ma zaległości w opłatach cmentarnych – bardzo prosimy o ich uregulowanie, ponieważ z tych pieniędzy wykonuje się remonty, różne inwestycje oraz wszelkiego rodzaju opłaty: woda, prąd i śmieci. (w tym roku za śmieci z cmentarza zapłaciliśmy ponad 40 000 zł. – prosimy segregować śmieci)
 • Jest również ogromna prośba, aby nie wyrzucać innych śmieci niż z grobów,
 • Prosimy o lepsze wykorzystanie szklanych zniczy i sztucznych kwiatów.

 

KOŚCIÓŁ MATERIALNY

 1. ZAKUPY I REMONTY:

Parafia w tym roku otrzymała:

 • Ponad 20 nowych ornatów, które zostały w części zakupione z ofiar złożonych przez Dzieci Pierwszokomunijne z rodzicami i Bierzmowanych z rodzicami
 • Świece ołtarzowe
 • Kadzielnica
 • Księgi liturgiczne
 • Bielizna kielichowa
 • Klęcznik do prezbiterium
 • Dostaliśmy w darze ksero do kancelarii

 

Ze składek z drugiej niedzieli miesiąca zostały zakupione:

 • Opał na zimę
 • Nowa strona internetowa Parafii
 • Odkupienie programu do kancelarii na cmentarzu

 

Wykonane zostały remonty:

 • Naprawa i strojenie organów
 • Zrobienie parkingu i porządku przy cmentarzu od ulicy Lipowej (dzięki jednemu z Parafian)
 • Zaadaptowanie pobocza na parking przy drodze na cmentarz
 • Remont garaży
 • Zrobienie pomieszczeń gospodarczych
 • Remont plebanii – Odmalowana duża sala, pomalowane pokoje gościnne z balkonem, wyremontowana łazienka w mieszkaniu ks. Wikariusza, pomalowanie kancelarii i poczekalni
 • Remont komina w kościele, kratek, studzienki, poprawienie kostki brukowej na parkingu
 • Naprawiony system podnoszenia obrazu św. Marcina w ołtarzu, dwa obrazy z ołtarza św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Matki Bożej oprawione i powieszone w dużej sali na plebanii
 • Naprawienie drzwi i zamków w drzwiach głównego i bocznego wejścia do kościoła
 • Konserwacja ksera
 • Przeglądy obiektów parafialnych (kominowe, budowlane, alarmów)

Jestem wdzięczny Wam za to, że wielu z Was bezinteresownie pomaga i dba o nasz kościół, zarówno dorośli, jak i młodzież.

 

 1. PLANY NA NOWY ROK:
 • Dzięki Gminie otrzymanie ponad milion zł. plus wkład własny Parafii na wykonanie remontu blacharki dzwonnicy, sygnaturek, wymianę rynien i odgromienia - (obecnie jesteśmy na końcowym etapie zatwierdzania dokumentacji, pozwoleń, następnie ogłoszenie przetargu i przystąpienie do prac remontowych zaplanowanych na marzec i kwiecień)
 • dalszy remont plebanii, jeżeli będą środki
 • Jeżeli będzie możliwość zmiana ogrzewania kościoła i plebanii – kwestia otrzymania dofinansowania

 

 1. ROZLICZENIE FINANSOWE ZA ROK 2023:

Obecnie na dzień 01.01.2024 roku w wyniku otrzymanych ofiar w ciągu roku na wykonanie remontów, inwestycji, zakupów, opłat nie mamy żadnego zadłużenia.

 

SKŁADKI Z PIERWSZEJ NIEDZIELI MIESIĄCA pokrywają opłaty do których zobowiązana jest każda parafia przez kurię, a są to:

 • ubezpieczenia – kościoła, plebanii, cmentarza
 • na Seminarium Duchowne
 • na potrzeby Diecezji
 • na cele charytatywne Caritas
 • na misje
 • na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i KUL 
 • na Bazylikę Grobu Pańskiego
 • na Dom Księży Emerytów
 • na duszpasterstwo specjalne
 • na budownictwo sakralne
 • świętopietrze, muzeum, Katolicką Agencję Informacyjną

 

Ponadto zostały przekazane ofiary z PUSZEK na utrzymanie Radia „Anioł Beskidów”, na Zakony Klauzurowe, Dom Matki i Dziecka, Świątynię Opatrzności, Ad Gentes (dla dzieci Afryki), na Kościół na Wschodzie, na stypendia z Dnia Papieskiego, MIVA, Fundusz życia – pasterka, dla prześladowanych na Bliskim Wschodzie, puszki dla poszkodowanych i potrzebujących – opłaty na diecezję i konkretne cele z puszek rocznie wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych

 

SKŁADKI Z DRUGIEJ NIEDZIELI MIESIĄCA przeznaczone są na remonty i inwestycje w parafii oraz opał na zimę.  Wszystkim którzy składali ofiary w drugie niedziele składam serdeczne podziękowania.

 

SKŁADKI Z TRZECIEJ NIEDZIELI MIESIĄCA: są z nich pokrywane bieżące rachunki:

 • za prąd (kościół, cmentarz, plebania, Dom Pielgrzyma, toalety, Matyska)
 • za przeglądy alarmów zabezpieczających i przeciwpożarowych kościoła i plebanii
 • za przeglądy piecy węglowych i kominów
 • za wywóz śmieci z plebanii i cmentarza
 • za telefon
 • na utrzymanie ksera i kupno papieru do drukowania intencji i ogłoszeń (gazetki parafialnej)
 • na podatki: od nieruchomości i rolny
 • za wodę i ścieki
 • na zakupy liturgiczne do kościoła (takie jak wino, komunikanty i inne)                             

 

SKŁADKI Z CZWARTEJ NIEDZIELI MIESIĄCA: pokrywane są opłaty za wykonywane posługi oraz remonty w parafii

 

OFIARY SKŁADANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PLACÓW są przeznaczane na sprzątanie kościoła, kwiaty oraz intencje mszalne

 

OFIARA PIENIĘŻNA złożona przez rodziców oraz dzieci pierwszokomunijne i młodzież bierzmowaną przeznaczona została na potrzeby parafii w tym roku na nowe ornaty.

OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA PARAFIAN ZA WSZYSTKIE ZŁOŻONE OFIARY W CIĄGU ROKU

(na składkę, przelewane na konto parafialne czy przekazywane bezpośrednio w kopertach).

 

 1. PODZIĘKOWANIE:

 

 • Księdzu Wikariuszowi Tomaszowi, Księdzu Wikariuszowi Mateuszowi, Księdzu Rezydentowi Stanisławowi za współpracę, atmosferę i pomoc w pracy duszpasterskiej w Parafii,
 • Władzom lokalnym naszej Gminy i Sołectwa,
 • Pani Katechetce, Pani z Poradni Życia Małżeńskiego,
 • Panu Organiście, Pani Zakrystiance, Panu Kościelnemu i Osobom im pomagającym,
 • Paniom dbającym o sprzątanie i utrzymanie porządku w kościele (mieszkańcom poszczególnych Placów za składane ofiary na msze św., kwiaty i sprzątanie kościoła),
 • Pani Kancelistce,
 • Paniom Gospodyniom,
 • Panu Zarządcy cmentarza,
 • Obsłudze kancelarii cmentarza,
 • Pani, która dba o pranie i prasowanie bielizny kościelnej,
 • Pani zajmującej się kwiatami w kościele,
 • Pani, która troszczy się o kwiaty i otoczenie kościoła oraz plebanii,
 • Panu, który dba o otoczenie plebanii,
 • Panu Gospodarzowi,
 • Osobom wykonującym dekoracje w kościele i poza nim na różne uroczystości.
 • Dziękuję Różom Kobiet i Róży Męskiej za poświęcenie i modlitwę – zwłaszcza za prowadzenie Godziny Św. w pierwsze czwartki miesiąca oraz przed każdą Mszą św.,
 • Służbie Liturgicznej Ołtarza i Scholii, którzy troszczą się o liturgię w czasie nabożeństw w ciągu całego roku,
 • Panom noszącym baldachim,
 • Osobom noszącym Figurę Matki Bożej Fatimskiej i Feretrony,
 • Osobom, które podarowały choinki do kościoła,
 • Panom, którzy co miesiąc w pierwsze piątki wożą Księży do chorych z posługą sakramentalną,
 • Sponsorom nagród na roraty, Osobom, które troszczą się o chore dzieci z naszej Wspólnoty i nie tylko.
 • Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy angażują się w życie Parafii: Radzie Duszpasterskiej, Radzie Ekonomicznej, Zespołowi Charytatywnemu, Panu Wójtowi, Pani Sołtys, Pocztom Sztandarowym, Kołu Gospodyń Wiejskich, Seniorom, Strażakom, Górnikom, Związkowi Podhalan, Zespołowi „Jodełki”, Orkiestrze, Szkole Podstawowej w Radziechowach na czele z Dyrekcją - za współpracę z Parafią, a w szczególny sposób za Pamięć o Patronie Szkoły, Ks. Prałacie Stanisławie Gawliku, Przedszkolom: im. Władysława Pieronka, „Maja”, „Przedszkole w Górach”, Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "PER CORDA" Środowiskowy Dom Samopomocy ŚDS „Pod Skrzydłem Anioła".

 

Dziękuję PARAFIANOM i WSZYSTKIM spoza naszej Wspólnoty, którzy są z nami osobiście, jak również za pośrednictwem internetu, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w życie zarówno duchowe jak i materialne Parafii (często czyniąc to w sposób bezinteresowny).

Jeżeli o Kimś zapomniałem, to z serca przepraszam – za wszelką pomoc składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.