"Przyjaciele Najświętszego Sakramentu"

Pierwszy rok przyjętego przez Episkopat programu duszpasterskiego. Jest on realizowany będzie pod hasłem "Wielka tajemnica wiary". Losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii – powiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, prezentując założenia nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022.

Pierwszy rok przyjętego przez Episkopat programu duszpasterskiego. Jest on realizowany będzie pod hasłem "Wielka tajemnica wiary". Losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii – powiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, prezentując założenia nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022.


Trzyletniemu programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 towarzyszy hasło "Eucharystia daje życie". Jak podkreśli abp Skworc, autorzy programu, korzystając z metodologii przyjętej przez Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, proponują, by w kolejnych latach skoncentrować się na:
  • Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej
  • Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej
  • Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa.

W związku z tym pierwszy rok programu, realizowany jest pod hasłem "Wielka tajemnica wiary". Hasło drugiego roku pracy brzmi "Zgromadzeni na świętej wieczerzy", a trzeciego roku - "Posłani w pokoju Chrystusa".

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP powiedział, że nowy program ma kilka celów:
  • formacyjny, ma prowadzić do głębszego poznania wartości i znaczenia Eucharystii;
  • inicjacyjny – do odnowy życia eucharystycznego;
  • ewangelizacyjny – do uczestnictwa we Mszy św. i adoracji eucharystycznej
  • społeczny ma uwrażliwiać na miłość bliźniego, której źródłem jest Eucharystia.

https://ekai.pl/dzis-rozpoczyna-sie-pierwszy-rok-nowego-programu-duszpasterskiego-o-eucharystii/


W odpowiedzi na nowy program duszpasterski dotyczący Eucharystii również nasza Parafia pragnie się zaangażować w realizację haseł i celów związanych z Eucharystią.
Dlatego powstaje nowa Wspólnota pod nazwą PRZYJACIELE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

Będzie to czyniła w pierwsze niedziele miesiąca w kościele prowadząc Adoracje Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 do 18.00, aby Chrystusa Eucharystycznego: wielbić, dziękować, przepraszać, wynagradzać, prosić.

Zapraszamy Wszystkich chętnych do wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, także do Adoracji w ciszy, by realizować hasła i cele odnoszące się do roku duszpasterskiego związanego z EUCHARYSTIĄ.