Środowiskowy Klub Samopomocy "Pod skrzydłem Anioła"

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "POD SKRZYDŁEM ANIOŁA" PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ "PER CORDA" W RADZIECHOWACH NASZA MISJA: ...Słysząc od dawna, wołanie o POMOC - My też pomagamy, WOŁAĆ…

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "POD SKRZYDŁEM ANIOŁA" PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ "PER CORDA" W RADZIECHOWACH

NASZA MISJA:

...Słysząc od dawna, wołanie o POMOC - My też pomagamy, WOŁAĆ…


Środowiskowy Dom Samopomocy „POD SKRZYDŁEM ANIOŁA” powstał przy współpracy wielu zaangażowanych osób i instytucji. Dzięki wielkiej przychylności Ks. Dziekana, Piotra Pokojnikowa Proboszcza Parafii w Radziechowach, który udostępnił budynek, powstał na zlecenie POWIATU ŻYWIECKIEGO i jest prowadzony przez FUNDACJĘ POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „PER CORDA” z siedzibą w Radziechowach w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
Otrzymane środki finansowe na realizację zadania w kwocie 504 720,00zł zostały pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu z budżetu Państwa. ŚDS jest pierwszą placówką w Powiecie Żywieckim, która objęła dzienną opieką osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sprzężonymi oraz ze spektrum autyzmu powyżej 25 roku życia. Ten Dom – to ogromna potrzeba. Jest to miejsce, w którym podopieczni czują się dobrze i bezpiecznie. Pod bacznym okiem swoich terapeutów oraz opiekunów mogą codziennie uczestniczyć w specjalistycznych i terapeutycznych zajęciach. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Środki pozyskane na ten cel są jednak nie wystarczające, a przede wszystkim nie zapewniają dowozu uczestników do placówki co może skutkować Ich wykluczeniem społecznym.
Dlatego zwracamy się o pomoc w ramach akcji 1%.
KRS 0000140649 CEL SZCZEGÓŁOWY: ŚDS - Radziechowy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.