Statystyka za rok 2018

UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA: Średnio do kościoła w przeciętną niedzielę chodzi około:
2018 r. - ok. 1 800

UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA:

Średnio do kościoła w przeciętną niedzielę chodzi około:
2018 r. - ok. 1 800
natomiast w święta frekwencja jest lepsza w granicach około: 2300 osób

ŻYCIE SAKRAMENTALNE:

Chrzest –
2018 r. – 43 (11 niesakramentalnych – w tym również bez przeszkód)

Bierzmowanie -
Sakrament bierzmowania przyjęło:
2018 r. – 43

Najświętszy Sakrament –
do I Komunii św. przystąpiło:
2018 r. – 48

komunii św. w minionym roku rozdaliśmy:
2018 r. - ok. 123 000

chorym udzieliliśmy Komunii św.:
2018 r. - 730

w święta Narodzenia Pańskiego:
2018 r. – ok. 3 800

w święta Zmartwychwstania Pańskiego:
2018 r. – ok. 5 100

przeciętnie w powszednią niedzielę rozdajemy ok. 740 Komunii św.

Pokuta:
Na pierwszy piątek przystępuje duża ilość wiernych do Spowiedzi św. i Komunii św. pierwszopiątkowej

Namaszczenie chorych:
Na mszy św. dla chorych i w domach:
2018 r. – 127

Kapłaństwo:
Z żyjących: 10 kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz 6 sióstr zakonnych, które z naszej wspólnoty pochodzą

Małżeństwo:
W minionym roku małżeństwo
2018 r. – 29 par (konkordatowe 26 i 2 nie konkordatowe i 1 mieszane)

Pogrzeby:
pogrzebów naszym kościele było:
2018 r. – 70 ( 62 Parafianie i 8 spoza parafii)