Święto NMP Bolesnej - Patronki Apostolstwa Dobrej Śmierci

Prośba Maryi w Kibeho [Afryka, Rwanda] o rozważanie Siedmiu Boleści na różańcu
Objawienia maryjne w Kibeho, trwały 8 lat (1981-1989).Maryja ukazała się trzem dziewczynom: 16-letniej uczennicy liceum katolickiego Alfonsinie Mumureke, 17-letniej Natalii Mukamazimpaka oraz 21-letniej Marii Mukangango.

Prośba Maryi w Kibeho [Afryka, Rwanda] o rozważanie Siedmiu Boleści na różańcu
Objawienia maryjne w Kibeho, trwały 8 lat (1981-1989).Maryja ukazała się trzem dziewczynom: 16-letniej uczennicy liceum katolickiego Alfonsinie Mumureke, 17-letniej Natalii Mukamazimpaka oraz 21-letniej Marii Mukangango.

Maryja przedstawiła się jako „Nyina wa Jambo”, czyli „Matka Słowa”. W swym orędziu wzywa cały świat do skruchy i nawrócenia, prosi o poprawę życia i autentyczną modlitwę.

Obudźcie się, powstańcie! Obmyjcie się i bądźcie czujni. Musicie oddać się modlitwie. Musicie rozwinąć w sobie cnoty miłości, oddania i pokory. Okażcie skruchę, żałujcie, żałujcie! Nawróćcie się, kiedy jeszcze jest czas.


Wszystkie trzy wizjonerki 15 sierpnia 1982 r. widziały Matkę Bożą płaczącą. Tego dnia Maryja mówiła o szczególnym znaczeniu cierpienia. Powiedziała, że jest ono drogą, którą trzeba przejść, aby dojść do nieba: „Nikt nie dochodzi do nieba bez cierpienia”. Dodała, że cierpienie jest środkiem wynagradzania za grzechy świata i uczestniczenia w cierpieniach Jezusa.

Maryja prosiła w Kibeho by Różaniec ten - Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej - był odmawiany szczególnie w następujące dni: we wtorki – dzień pierwszych objawień w Kibeho , w piątek – dzień przypominający śmierć Jezusa , podczas Wielkiego Postu, w wigilie świąt Jezusa, które nam przypominają Jego mękę , np. 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego; a także niektórych wspomnień maryjnych , np. 15 września – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Słowa Maryi z Kibeho:

Jeśli będziesz odmawiał Różaniec Siedmiu Boleści i przenikał jego tajemnice , znajdziesz potrzebna siłę do nawrócenia z grzechów i przemienisz swoje serce. Rozważaj Moje siedem boleści , aby dokonało się Twoje nawrócenie.

To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc ,by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu - dodała kiedy indziej (13.08.1982).

Obietnice Maryi z Kibeho dla odmawiających Różaniec do Siedmiu Boleści
  1. Najtwardsze serca doznają łaski nawrócenia.
  2. Będziemy uwolnieni od różnych złych obsesji i zniewoleń.
  3. Słabości naszego charakteru zostaną uzdrowione.
  4. Modląc się we wtorki i w piątki wiele próśb zostanie wysłuchanych.
  5. Pokój zapanuje w naszych rodzinach.
  6. Poznamy głębię wielu Bożych tajemnic.

W swoim ostatnim objawieniu 28 listopada 1989 r. Maryja wzywa do posłuszeństwa Kościołowi, modlitwy i wierności Ewangelii. Odchodząc zapewniła:

Kocham was, bardzo was kocham! Nigdy nie zapomnijcie o miłości, jaką mam dla was.

Maryja daje nam do zrozumienia, że jest naszą Matką, a my jesteśmy Jej dziećmi, że nie powinniśmy się Jej bać, lecz Ją kochać.