Święto Świętej Rodziny

Rodzina odgrywa niezwykłą rolę w życiu człowieka i społeczeństwa, dlatego Kościół pragnie, aby wszystkie rodziny czerpały przykład ze Świętej Rodziny z Nazaretu. Zwróćmy uwagę, że sam Syn Boży, aby przyjść do nas, zechciał się urodzić i żyć na łonie rodziny, podkreślając tym samym ważność i niezmienność tej najbardziej powszechnej i niezbędnej spośród struktur ludzkich.

Rodzina odgrywa niezwykłą rolę w życiu człowieka i społeczeństwa, dlatego Kościół pragnie, aby wszystkie rodziny czerpały przykład ze Świętej Rodziny z Nazaretu. Zwróćmy uwagę, że sam Syn Boży, aby przyjść do nas, zechciał się urodzić i żyć na łonie rodziny, podkreślając tym samym ważność i niezmienność tej najbardziej powszechnej i niezbędnej spośród struktur ludzkich.

Rodzina nie jest wynikiem zwykłej umowy prawnej, lecz jest to związek o niezastąpionej i trwałej wartości, która ma swój fundament w wiecznej i niezmiennej miłości Boga, którego jest obrazem i odbiciem. Małżeństwo jest arcydziełem stworzenia: w nim mężczyzna i kobieta są powołani do zjednoczenia się w jedno we wzajemnym darze z siebie, który trwa przez całe życie. Miłość ze swej natury, jest stała i wierna; miłość jest wierna i płodna. Mężczyzna i kobieta są powołani do ojcostwa i do macierzyństwa - niewyobrażalne jest życie ludzkie bez miłości ojcowskiej i matczynej. Miłość małżeńska jest tak wielka, że została podniesiona przez Chrystusa do godności Sakramentu, czyli stała się środkiem do zjednoczenia z Bogiem oraz skutecznym znakiem jedności Chrystusa z Kościołem i znakiem miłości i wierności Boga wobec ludzi.

Rodzina została zdefiniowana przez Sobór Watykański II, jako „Kościół domowy” - miejsce, w którym przekazuje się najważniejsze wartości religijne, w którym małżonkowie powinni być dla swoich dzieci pierwszymi i niezastąpionymi wychowawcami, którzy nauczają słowem i przykładem. Rodzina jest miejscem, gdzie rozwija się i kwitnie wzajemna miłość między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi; powinna więc dbać o życie modlitwy, o udział w niedzielnej Mszy Świętej i przystępowanie do Sakramentów Spowiedzi i Komunii św.

Idąc po śladach Jezusa, Maryi i Józefa, nauczymy się modlić, rozważać, odkrywać i rozumieć tajemnicę wewnętrznego bogactwa, które ożywiało ich całe życie. A bogactwem tym jest: nieustanne i pełne zaufania zawierzenie Bogu, natychmiastowe i nadprzyrodzone posłuszeństwo Jego woli oraz wierne przestrzeganie Jego świętego Prawa.

Miejmy nadzieję, że rodziny naszych czasów odnowią w sobie świadomość ich świętego charakteru  i będą mogły odkryć ich Boskie pochodzenie, a naśladując wzniosły przykład Rodziny z Nazaretu, stały się prawdziwie chrześcijańskie.
 

Modlitwa do świętej rodziny w intencji rodzin

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich najdoskonalszym wzorem.
Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci.
Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas!
 
Artykuł: O. Gabriel Maria Pellettieri, Modlitwa: ks. Jan Berthier