TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W tym roku Niedziela Miłosierdzia Bożego przypada na 7 kwietnia.

Niedziela Miłosierdzia Bożego (zwana także Świętem Miłosierdzia Bożego ) obchodzona jest w drugą niedzielę Wielkanocy, kończącą Oktawę Wielkanocy . Święto jest obchodzone przez katolików, a także niektórych anglo-katolików od Kościoła Anglii (nie jest jednak oficjalnym świętem anglikański). Pierwotnie opiera się na katolickim nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, o którym Faustyna Kowalska opowiadała w ramach swojego spotkania z Jezusem, i wiąże się ze specjalnymi obietnicami Jezusa i odpustami. wydany przez Kościół katolicki.


Święto Miłosierdzia Bożego , zgodnie z dziennikiem Kowalskiej, otrzymuje od Jezusa największe obietnice łaski związane z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, w szczególności osoba przystępująca do spowiedzi sakramentalnej (spowiedź może odbyć się kilka dni wcześniej) oraz przyjmuje tego dnia komunię świętą , otrzyma całkowite zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i karę. Oznacza to, że każda osoba natychmiast po śmierci poszłaby do nieba bez cierpienia w czyśćcu. Ponadto Kościół rzymskokatolicki udziela odpustu zupełnego (z zachowaniem zwykłych reguł), odmawiając kilka prostych modlitw.


Jest to najważniejsza ze wszystkich form nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. O chęci ustanowienia tego święta Siostrze Faustynie w Płocku Jezus po raz pierwszy mówił w 1931 roku, przekazując jej wolę dotyczącą obrazu: „Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia”. W następnych latach - według badań ks. I. Różyckiego - Jezus powrócił z tą prośbą jeszcze w 14 objawieniach, precyzyjnie określając dzień tego święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, przyczynę i cel jego ustanowienia, sposób jej przygotowania i celebrowania oraz łask z tym związanych.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy ma głębokie znaczenie teologiczne: wskazuje na ścisły związek między paschalnym misterium Odkupienia a świętem Miłosierdzia, na co Siostra Faustyna również zwróciła uwagę: „Teraz widzę, że dzieło Odkupienia jest związane z dziełem miłosierdzia, o które prosił Pan ”. Ten związek jest dodatkowo podkreślony w nowennie, która poprzedza święto i rozpoczyna się w Wielki Piątek.

Historia i zatwierdzenie Watykanu


Ks. M. Sopoćko czynił wiele starań, aby święto to zostało ustanowione w Kościele. Jednak nie doświadczył jej wprowadzenia. Dziesięć lat po jego śmierci kard. Franciszek Macharski Listem pasterskim na Wielki Post (1985) wprowadził święto w diecezji krakowskiej i za jego przykładem czynili to w kolejnych latach biskupi innych diecezji w Polsce.

Kult Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy w Sanktuarium w Krakowie - Łagiewnikach był obecny już w 1944 r. Uczestnictwo w uroczystościach było tak liczne, że Zgromadzenie uzyskało odpust zupełny, udzielony w 1951 r. Z kart Dzienniczka wiemy, że Siostra Faustyna jako pierwsza celebrowała to święto indywidualnie, za zgodą spowiednika.


30 kwietnia 2000 r. odbyła się kanonizacja Faustyny ​​Kowalskiej, a druga niedziela wielkanocna została oficjalnie uznana za niedzielę Miłosierdzia Bożego w ogólnym kalendarzu rzymskim.

Popularność obchodów nabożeństwa Niedzieli Miłosierdzia Bożego gwałtownie wzrosła po jej ogłoszeniu przez papieża Jana Pawła II i jest obecnie szeroko obchodzone przez katolików. Obraz Bożego Miłosierdzia jest często noszony w procesjach w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i jest umieszczany w takim miejscu w kościele, aby mogli go czcić uczestnicy mszy świętej.