Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

Kim jest tajemnicza istota, której wizerunek jako dziecko miałeś zawieszony nad łóżeczkiem, a teraz ten sam wizerunek zawieszasz nad łóżeczkiem swojego dziecka? Czy naprawdę wierzysz, że każdy ma swojego Anioła Stróża, który nas nie opuszcza? Anioła, o którym swoim uczniom opowiadała Pan Jezus: „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt, 18, 10).

Kim jest tajemnicza istota, której wizerunek jako dziecko miałeś zawieszony nad łóżeczkiem, a teraz ten sam wizerunek zawieszasz nad łóżeczkiem swojego dziecka? Czy naprawdę wierzysz, że każdy ma swojego Anioła Stróża, który nas nie opuszcza? Anioła, o którym swoim uczniom opowiadała Pan Jezus: „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt, 18, 10).


Każdy ma Anioła Stróża

Opiekuna zesłanego przez Niebiosa posiada każdy, nawet osoba niebędąca chrześcijaninem: Każdy człowiek otrzymał swojego Anioła Stróża. Jest to zgodne z nauczaniem zawartym w Piśmie Świętym, z dziełami świętego Tomasza z Akwinu, Bazylego czy też Hieronima. Fakt ten potwierdzają również doświadczenia osób nie będących chrześcijanami, które wierzą, że pomógł im właśnie ich Anioł Stróż.

Anioły nie posiadają ciała

Anioły są czystymi duchami, zatem nie posiadają ciała. Jednak jeśli zajdzie taka potrzeba, anioły mogą przyjąć postać człowieka, ale jest to dość rzadkie. Właśnie z uwagi na brak ciała, przy pomocy którego mogłyby się komunikować, anioły porozumiewają się poprzez błyskawiczne przesyłanie myśli.
Anioł Stróż został powołany na początku Twojego życia
Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia” (KKK, 336).

Anioły nigdy się nie nudzą

Ponieważ istnieją poza naszą czasoprzestrzenią, anioły nie mają poczucia chronologicznego czasu. Oznacza to, że na nic nie czekają i nie mogą się nudzić, stanowią bowiem część niematerialnego świata. Warto pamiętać, że szczególnie Anioł Stróż nie może się nudzić, ponieważ przedmiotem jego uwagi jest właśnie człowiek, a ludzie się nie kończą, ale wciąż trwają dalej.