Wydarzenia Wielkiego Tygodnia

Wielki Czwartek W Wielki Czwartek dokonały się znamienne wydarzenia: podczas Ostatniej Wieczerzy z Apostołami Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament i sakrament kapłaństwa. Przez ustanowienie Ofiary Mszy św. Chrystus Pan kapłanów swoich wyniósł do najwyższej godności. Tajemnica Wielkiego Czwartku uświadamia nam, że to właśnie kapłani są szafarzami bezgranicznej miłości Chrystusa.

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek dokonały się znamienne wydarzenia: podczas Ostatniej Wieczerzy z Apostołami Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament i sakrament kapłaństwa. Przez ustanowienie Ofiary Mszy św. Chrystus Pan kapłanów swoich wyniósł do najwyższej godności. Tajemnica Wielkiego Czwartku uświadamia nam, że to właśnie kapłani są szafarzami bezgranicznej miłości Chrystusa.Blisko czterystu księży naszej diecezji odnowiło w tym dniu przyrzeczenia kapłańskie, złożone podczas święceń.
Niewiele osób ma możliwość zobaczyć obrzęd poświęcenia olejów świętych, który ma miejsce tylko w kościołach katedralnych. W wielkoczwartkowy poranek w łomżyńskiej katedrze Biskup Ordynariusz poświęcił oleje święte, konieczne przy udzielaniu sakramentów świętych oraz używane do konsekracji naczyń świętych czy też kościołów. Najpierw został poświęcony olej chorych, potem krzyżmo.
Część druga obrzędów Wielkiego Czwartku nawiązuje do męki i śmierci Chrystusa. Na pamiątkę Chrystusowego testamentu pokory i miłości, bp Stanisław umył nogi dwunastu "współczesnym Apostołom" .
Na pamiątkę bolesnych dla Jezusa godzin kapłan przeniósł Chrystusa Eucharystycznego do ciemnicy. Tam trwała adoracja do późnych godzin nocnych. Adoracja Jezusa w ciemnicy kontynuowana była do wielkopiątkowego wieczornego nabożeństwa,  do momentu złożenia Jezusa do grobu.

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dla Kościoła dniem żałoby, ale także dniem zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, dobra nad złem i prawdy nad fałszem. Najświętszy Sakrament został procesjonalnie przeniesiony do grobu. Według zwyczaju, monstrancję okryto delikatną, przejrzystą tkaniną. Przez cały wieczór aż do następnego dnia wierni towarzyszyli Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

Wielka Sobota

Od rana w Wielką Sobotę kapłani święcili pokarmy przyniesione przez wiernych, którzy później modlili się przy grobie Pańskim.

W Wielką Sobotę Kościół oddaje Chrystusowi hołd jako temu, który jest światłością świata: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" (J 8, 12). Kapłan poświęcił ogień, Paschał i wodę chrzcielną, która odradza nas dzięki męce i śmierci Pana Jezusa.

Zmartwychwstanie

"Wesoły nam dzień dziś nastał, Pan po męce zmartwychpowstał".

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego albo Wielkanoc, czyli cud Zmartwychwstania Jezusa, dokonał się o świecie. Obrzędy liturgii wielkanocnej rozpoczynają się Rezurekcją, która w istocie swej polega na triumfalnej i radosnej procesji z Najświętszym Sakramentem, do tej pory wystawionym w grobie. Procesję prowadzili kapłani niosący Paschał - symbol Chrystusa, naszego Nauczyciela; figurę Chrystusa Króla z chorągwią zwycięstwa w dłoni oraz Krzyż z czerwoną stułą na ramionach - symbol Chrystusa Najwyższego Kapłana.
Chrystus poprzez swoje Zmartwychwstanie "uwolnił nas od przemocy zła, uwolnił nas od naszych słabości, wszedł w głąb naszego serca i przewrotnego umysłu, chwiejnego ducha i wniósł pokój zwycięstwa" - powiedział w homilii Pasterz diecezji.

W poniedziałek po Wielkanocy Kościół przez Ewangelię o uczniach idących do Emaus wyprowadził nas ze smutku Wielkiego Tygodnia ku radości Zmartwychwstania.
 
https://www.niedziela.pl/artykul/2164/nd/Wydarzenia-Wielkiego-Tygodnia