Zmarł ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, pochodzący z Radziechów były prorektor i dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII

Zmarł ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, pochodzący z Radziechów były prorektor i dziekan Wydziału Teologicznego...

✝ ks. Arkadiusz Baron

Zmarł ks. prof. Arkadiusz Baron, kapłan Archidiecezji Krakowskiej, pochodzący z Radziechów.

Pierwszy dzień pogrzebu odbędzie się we wtorek, 20 lutego 2024 r., w Krakowie, w kościele Świętej Anny (Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie). Msza św. o godzinie 10:30.

Przed Mszą św. modlitwa różańcowa i czuwanie przy zmarłym od godz. 10:00.

Drugi dzień pogrzebu odbędzie się w środę, 21 lutego 2024 r., w Radziechowach, w kościele Świętego Marcina. Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Romana Pindla o godzinie 12:00.

Przed Mszą św. w kościele parafialnym – modlitwa i czuwanie przy zmarłym od godz. 11:00. Po Mszy odprowadzenie na cmentarz w Radziechowach.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…

16 lutego 2024 r. zmarł nagle ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, były prorektor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, o czym poinformowała wspólnota akademicka papieskiej uczelni w Krakowie.

Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron był profesorem nauk teologicznych. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w latach 2014-2020 był dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Był też kierownikiem Katedry Patrologii i Historii Dogmatu Wydziału Teologicznego UPJPII.

Arkadiusz Baron urodził się w 1960 roku w Żywcu. Po maturze zdanej w tamtejszym liceum ogólnokształcącym wstąpił w 1979 roku do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym. Na podstawie odbytych studiów, przedłożonej pracy z zakresu patrologii oraz złożonego egzaminu magisterskiego uzyskał w 1985 roku tytuł magistra teologii. Przez rok (1985-1986 r.) pełnił posługę wikariusza w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Studia licencjackie odbył na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W maju 1987 złożył pracę licencjacką pt. Łacińskie komentarze okresu patrystycznego do Listu św. Pawła do Tytusa. Studium porównawcze pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Edwarda Stańka, którą obronił w czerwcu 1987 roku składając egzamin licencjacki.

Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie podjął studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu w latach 1987-1988. Następnie kontynuował naukę w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie w latach 1988-1993, gdzie uzyskał doktorat z teologii oraz nauk patrystycznych na podstawie pracy L’inno cristologico Phil. 2, 5-11 nell’esegesi di Mario Vittorino. Studio analitico.

Po powrocie do Polski w 1994 roku, podjął pracę jako asystent w Katedrze Patrologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1996-1997 wykładał patrologię w Salvatorian Major Seminary w Morogoro w Tanzanii, afiliowanym do Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie, gdzie wykładał w języku angielskim poza patrologią również metodologię teologiczną oraz uczył greki biblijnej i łaciny. Po powrocie do kraju kontynuował pracę adiunkta na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W październiku 2006 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie patrologii, następnie uzyskał tytuł profesora. Był kierownikiem Katedry Historii Dogmatu na Wydziale Teologicznym PAT/UPJPII. Od 2009 do 2010 roku był prodziekanem tego Wydziału. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UPJPII. W 2014 roku został wybrany dziekanem Wydziału Teologicznego, którą to funkcję sprawował do 2020 roku.

Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie prowadził do chwili obecnej wykłady z patrologii, metodyki nauk humanistycznych oraz seminarium naukowe z patrologii i historii dogmatu. Był kierownikiem Katedry Patrologii i Historii Dogmatu. Ponadto, wykładał patrologię w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

Jego zainteresowania i praca naukowa obejmowały tematy inkulturacji chrześcijaństwa w starożytności oraz wpływu światopoglądu na rozumienie i wdrażanie w życie wyznawanych prawd i zasad. Arkadiusz Baron był współredaktorem Myśli Teologicznej oraz serii patrystycznej Źródła Myśli Teologicznej. Ponadto tłumaczył teksty soborowe i synodalne oraz komentarze patrystyczne, między innymi do ksiąg biblijnych (Augustyn z Hippony, Jan Chryzostom, Hieronim, Mariusz Wiktoryn, Pelagiusz).

KAI, fot. UPJPII